Stowarzyszenia w Gminie Rogóźno


 

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY ROGÓŹNO

Rogóźno 91C, 86-318 Rogóźno

KRS: 0000291430

Daniel Lipowski – Prezes Zarządu

Aneta Grabowska – Wiceprezes Zarządu

 

STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE “PROMIEŃ” W SZEMBRUKU

Szembruk, 86-318 Szembruk

KRS: 0000138050

Mirosława Janc – Przewodnicząca

Joanna Tarnowska – Wiceprzewodnicząca

 

STOWARZYSZENIE „NARNIA”

Gubiny 2A, 86-318 Rogóźno

KRS: 0000829783

Agnieszka Marcinkowska – Prezes Zarządu

Agnieszka Mazikowska – Wiceprezes