Nabór do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.
Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.
Wsparcie dla uczestników
Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:
• stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
• pomocy prawnej,
• możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
• możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
• konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
• szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos!
Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/


Wybieramy patrona Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie.

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy,

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie ogłosiła plebiscyt na Patrona biblioteki. Kandydaturami o miano Patrona Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie są:

– Wisława Szymborska

– Julian Tuwim

– Detektyw Pozytywka

– Literaccy poszukiwacze przygód

– Jerzy Andrzej Pilch

 

Głosujemy w formule online klikając w poniższy link: głosowanie na Patrona GBP w Rogóźnie.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu, które potrwa do 30 marca 2023 r.


Sportowe stypendia 2023 wręczone.

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno po kolejny wręczył stypendia sportowe dla mieszkańców naszej gminy. Tegoroczni stypendyści sportowi to:

– Wiktoria Milda;

– Igor Włodarczyk;

– Radosław Laskowski

– Daniel Lipowski.

W uroczystości, która miała miejsce w Urzędzie Gminy stypendia z rąk Wójta Gminy odebrali Radosław Laskowski oraz Daniel Laskowski. A Wiktorii Mildzie i Igorowi Włodarczykowi w bezpośrednim udziale przeszkodziły obowiązki zawodowe i sportowe.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom jeszcze raz ubiegłorocznych sukcesów sportowych i trzymam kciuki za ich tegoroczne osiągnięcia.

 

 


Uwaga, planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uwaga, planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

28.02.2023 w godz. 800-1030 Stacje: Rogóźno ODJ, Młyn, 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15; Rogóźno Zamek 1 PGR (obca); Kłódka 3, 4, 5, 8

03.03.2023 w godz. 900-1300 Stacje: Dusocin 1, 3, 4; Zarośle 1, 2, 3, 4, 5, 6

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie www.energa-operator.pl w zakładce „Awarie i Wyłączenia”.

 


Uwaga silny wiatr!!!

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 28.


Miejski Obszar Funkcjonalny – Warsztaty Konsultacyjne.

Drodzy Mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza!

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku, który oparty będzie w dużym stopniu o proces partycypacji społecznej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców MOF Grudziądza i wszystkich pozostałych interesariuszy możliwe będzie przeprowadzenie rzetelnej diagnozy i skonstruowanie trafnych wniosków, a także wyznaczenie realnych i niezbędnych celów rozwojowych do 2030 r., które zostaną zawarte w dokumencie.
Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do śledzenia wydarzeń związanych z powstawaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku oraz do udziału we wszelkich możliwych formach procesu konsultacyjnego.
Dodatkowo zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie ONLINE, która dotyczy preferencji mieszkańców w zakresie mobilności. Ankieta dostępna jest pod wskazanym linkiem: https://forms.gle/AduaAnEChfezek5u8

Informacja o pierwszym etapie konsultacji.

Zapraszamy mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza na spotkanie warsztatowe ze społeczeństwem, które będzie dotyczyło Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku.
Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku oparty będzie w dużym stopniu o proces partycypacji społecznej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców MOF Grudziądza i wszystkich pozostałych interesariuszy możliwe będzie przeprowadzenie rzetelnej diagnozy i skonstruowanie trafnych wniosków, a także wyznaczenie realnych i niezbędnych celów rozwojowych do 2030 r., które zostaną zawarte w dokumencie.
Pierwszy etap konsultacji polega na przeprowadzeniu warsztatów konsultacyjnych z wybraną grupą interesariuszy, a jego efektem będzie wypracowanie działań oraz ich priorytetyzacja, zgodna z potrzebami wszystkich grup społecznych MOF Grudziądza.
Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu zgłoszenia prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: transportzbiorowy.refunda@gmail.com.

Jaki jest cel stworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego?

Proponowane działania w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza do 2030 roku mają prowadzić do:

• zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów samochodów) i w pojazdach transportu zbiorowego;
• redukcji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji CO2, NOx i zużycia energii;
• poprawy skuteczności i efektywności transportu osób i towarów;
• poprawy atrakcyjności i jakości obszaru miejskiego;
• poprawy jakości życia mieszkańców;
• poprawy dostępności usług transportowych dla mieszkańców, w tym w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich.