Dofinansowanie Gminy Rogóźno na zakup samochodu dla KMP w Grudziądzu.

Wczoraj Urząd Gminy odwiedził insp. Tomasz Lubiejewski – Komendant KMP w Grudziądzu wraz z kom. Marcinem Wojtczakiem – I zastępcą Komendanta Miejskiego. W trakcie spotkania zostały poruszone sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, a także dalszej współpracy w zakresie prewencji. Jednocześnie była to okazja do przekazania umowy darowizny w kwocie 10.000 zł z budżetu naszego samorządu podpisanej przez Krzysztof Polesiak Wójta Gminy i Marzeny Halik – Skarbnik na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

 


Podsumowanie II Biegu Krzyżaka.

Było „krzyżacko” i gorąco … II Bieg Krzyżaka za nami. Ponad 70 zawodniczek i zawodników na dystansie 5 i 10 km wzięło udział w biegu promującym krajobrazy Gmina Rogóźno.

Dziękujemy a zawodnikom i kibicom za obecność w tak upalną wrześniową sobotę.

Na dystansie 5 km wśród Pań zwyciężyła Karolina Michalik (4 Pułk Chemiczny) z czasem 22:58. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Kalisz z wynikiem 25:29, a trzecie Teresa Bober z czasem: 27:26.

Wśród mężczyzn na dystansie 5 km najlepszy okazał się Bartosz Szyplewski (Parkrun Grudziądz) z czasem 18:58. Kolejne miejsca zajęli Damian Stankiewicz (Start Team Wąbrzeźno) czas: 19:12 oraz Krzysztof Retecki (LKS BOGMAR / GINTER-ekotechnika / PRESTO) z wynikiem 19:17.

Z kolei na dystansie 10 km najlepsza okazała się Marta Nadolecka (Parkrun Grudziądz) z wynikiem: 49:08. Drugie miejsce zajęła Sylwia Osińska z czasem 51:40, a trzecie Joanna Wasilewska (Parkrun Grudziądz) – czas: 54:23.

Wśród Panów bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Szczepański, (Start Team Wąbrzeźno) z czasem: 37:06. Tuż za nim uplasował się Mariusz Ziółkowski z wynikiem 40:29, a trzecie miejsce zajął Piotr Kopczyński (Zefirus Team) osiągając czas 41:38.

Pełne wyniki można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.wbtiming.pl/Events/ResultsDistance/6295

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji tego wydarzenia.

 


Akcja zostań społecznym opiekunem kotów!!!

INFORMACJA

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy Urząd Gminy Rogóźno, w ramach obowiązującego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi prowadzi nabór wśród mieszkańców gminy dotyczący wyłonienia społecznych opiekunów dla kotów wolno żyjących.

Aby, otrzymać budkę dla kotów wolno żyjących, należy:

1.    złożyć wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów oraz oświadczenie,że dobrowolnie sprawuje się opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz zajmuje się dokarmianiem kotów.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogóźno https://bip.rogozno.ug.gov.pl/sprawowanie-opieki-nad-zwierzetami-wolnozyjacymi.html, na stronie internetowej Gminy Rogóźno w zakładce Aktualności oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Społecznym Opiekunem Kotów może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Rogóźno.

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.

Opiekun wpisany do rejestru społecznych opiekunów kotów (na podstawie wypełnionego wniosku) obowiązany jest:

1.    Przestrzegać zasad dotyczących dokarmiania kotów wolno żyjących zawartych w Zarządzeniu Nr 18/2023/O Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 kwietnia 2023 r oraz odrębnych przepisów prawa. Z powyższym Zarządzeniem można zapoznać się wchodząc w poniższy link: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/937776/Zarzadzenie-18_2023_O

Osoba wpisana do rejestru jako społeczny opiekun kotów otrzyma:

– budkę dla kotów,

– karmę dla kotów (1 raz na miesiąc w okresie listopad-marzec) przyznawaną na odrębny wniosek opiekuna,

Uwaga !!!

Po POZYTYWNYM rozpatrzeniu wniosku opiekun kotów zobowiązuje się do:

·         Dokarmiania kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt, wskazanym we wniosku miejscu,

·         Zgłaszania niezwłocznie zmiany danych wskazanych we wniosku,

·         Przechowywania karmy w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem,

·         Brania czynnego udziału w zmniejszaniu populacji kotów.

Wnioski o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca
w terminie do 29 września 2023 r.

 

Klauzula informacyjna RODO dostępna pod adresem:

https://bip.rogozno.ug.gov.pl/karmiciele-zwierzat.html

Wniosek-o-wpis-rejestru-opiekunow-kotow-1 — kopia

Wniosek społecznego opiekuna kotów o przyznanie karmy — kopia


Okresowe utrudnienia w organizacji ruchu w związku z Biegiem Krzyżaka.

W związku z organizacją przez Gminę Rogoźno w najbliższą sobotę (9 września 2023 r.) Biegu Krzyżaka informujemy, że w godz. 11.00 – 12.30 mogą wystąpić okresowe utrudnienia na trasie biegu dla użytkowników poruszających się drogami:
👉 powiatową nr 1360C Kłódka-Rogóźno
👉 wojewódzką nr 535.

Bezpieczeństwo na trasie biegu zapewnią druhowie OSP Rogóźno oraz OSP Szembruk.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r., poz.1249 ze zm.), Wójt Gminy Rogóźno informuje o podjęciu działań w celu powołania nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Rogóźno.

Zgodnie z art. 9a ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rogóźno zwraca się do organizacji pozarządowych, które realizują zadania na rzecz mieszkańców w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej o wytypowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizacje zainteresowane udziałem ich przedstawiciela w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego prosimy o wypełnienie załączonego Formularza zgłoszeniowego i przekazanie go osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Rogóźno lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Rogóźnie, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno lub drogą elektroniczną na adres mailowy: bplochocka@e-rogozno.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 września 2023 r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy Zespół Interdyscyplinarny – kliknij i pobierz

 

 


Zebrania sołeckie w Gminie Rogóźno.

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Rogóźno na zebrania sołeckie, które odbędą się w najbliższych dniach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zebrania będą miały miejsce w godzinach popołudniowych. W trakcie zebrań zostaną zatwierdzone podziały środków z funduszy sołeckich na 2024 rok oraz omówione sprawy bieżące gminy.

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

 


Podsumowanie Dożynek Gminnych 2023.

Dziękczynienie za plony, występy artystyczne, atrakcje dla małych i dużych, pyszne jedzenie i dobrych humor towarzyszyły przybyłym w sobotnie popołudnie na boisko szkolne w Rogóźnie.

Tradycyjnie obchody Święta Plonów rozpoczęły się uroczystą mszą święta w kościele pw. św. Wojciecha Męczennika w Rogóźnie, gdzie dziękowano za plony jak i modlono się o dalszy urodzaj. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na teren boiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie tegoroczni starostowie Państwo Monika i Jarosław Kozłowscy przekazali na ręce Wójta Krzysztofa Polesiaka symboliczny bochen chleba, którym to Włodarz tradycyjnie dzielił się z uczestnikami święta plonów.

Wydarzenie uświetniły występy zespołu TOP GIRL oraz Thomasa Grotto. Przejażdżki konne dla najmłodszych, dmuchane zjeżdżalnie, pyszne potrawy przygotowane przez koła gospodyń, tradycyjna wojskowa grochówka oraz huczna i wesoła zabawa taneczna, mówiąc krótko dla każdego coś dobrego.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji oraz udział w gminnym święcie plonów. Dziękuję ks. proboszczowi Krzysztofowi Juchniewiczowi oraz ks. kanonikowi Grzegorzowi Grabowskiemu oraz ks. Damianowi Wacławskiemu za sprawowanie koncelebrowanej Mszy św., dziękuję całej służbie liturgicznej, jak również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że msza miała tak uroczysty charakter: pocztom sztandarowym, panu organiście, niosącym dary oraz tym, którzy te dary ofiarowali, a także wszystkim, którzy pracowali, aby udekorować kościół na to wyjątkowe święto.

Dziękujemy starostom dożynek: państwu Monice i Jarosławowi Kozłowskim z Szembruczka.

Dziękujemy wszystkim rolnikom i mieszkańcom, jednostkom gminnym i organizacjom, których przedstawiciele wzięli udział w tegorocznym święcie plonów, w szczególności uczestnikom korowodu dożynkowego za tak liczny udział.

Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, które wiele dni pracowały, aby przygotować wieńce i witacze dożynkowe. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorowi i pracownikom GOK, Sołtysom, Radom Sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, pani dyrektor i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogóźnie. Dziękujemy jednostkom straży pożarnej OSP Szembruk i OSP Rogóźno za zabezpieczenie korowodu, a firmie AGROMIL za przewóz wieńców dożynkowych.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy materialnie i finansowo wsparli tę uroczystość.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy zorganizowaliśmy wydarzenie, które jest bez wątpienia wizytówką naszej gminy i jednocześnie finansowo wsparliśmy zbiórkę na zakup protezy dla Marcina.

Do zobaczenia za rok.

 

 

 


Rok szkolny 2023/2024 oficjalnie rozpoczęty.

W miniony poniedziałek odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Wraz z nowym rokiem szkolnym Dyrektorami naszych jednostek oświatowych zostali:

p. Marlena Lech – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogóźnie
p. Adriana Kozikowska – Hackert – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szembruczku
p. Karol Gardjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie.

Gratulujemy i życzymy im samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

Z kolei uczniom, gronu pedagogicznemu i rodzicom życzymy aby ten rok szkolny będzie pełen pasji, zaangażowania i nowych osiągnięć. Życzymy Wam owocnych działań, ciekawych wyzwań i satysfakcji z każdego sukcesu, który wspólnie osiągniemy.