Wydarzenia


Przejście na emeryturę Dyrektor Małgorzaty Chodakiewicz.

Dziś po 40 latach pracy, w tym ponad 20 na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, odchodzi na emeryturę Pani Małgorzata Chodakiewicz. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy w imieniu naszej gminnej społeczności Pani Małgorzacie serdecznie podziękował za lata współpracy, serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły. Życzymy Pani wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia, czasu na realizację własnych pasji i marzeń oraz wytchnienia po latach wytężonej pracy.
Pełniącym obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogóźnie do czasy wyłonienie nowego dyrektora w drodze konkursu będzie Pan Wojciech Stogowski.

 


Spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Grudziądzkiego w Gminie Rogóźno.

Dziś w Gminie Rogóźno w Dziennym Domu Pobytu Senior+ gościliśmy samorządowców z terenu Powiatu Grudziądzkiego. W spotkaniu którego gospodarzem był Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno wzięli udział: Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Andrzej Rodziewicz – Wójt Gminy Grudziądz, Waldemar Kurkowski – Wójt Gminy Gruta oraz Ireneusz Maj – Wójt Gminy Świecie nad Osą. Tematem spotkania były m.in. planowane inwestycje na rok 2023, sytuacja na rynku energii elektrycznej oraz wysokość stawek za odpady komunalne.

 


Kiermasz Bożonarodzeniowy w Białochowie.

W miniony weekend (10 grudnia 2022 r.) w szkole w Białochowie został zorganizowany przez KGW Białochowianki i Radę Sołecką Kiermasz Bożonarodzeniowy. Panie z KGW własnoręcznie wykonały dekoracje świąteczne, rodzice upiekli ciasta oraz kiełbaski z ogniska. Kiermasz uświetniły występy uczniów ze scholi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację dzisiejszego kiermaszu, wspaniałego i bogatego w atrakcje wydarzenia. Wprowadziło wszystkich jego uczestników w prawdziwie świąteczny klimat!

 


Podsumowanie III Biegu Mikołajkowego.

Po raz trzeci nasi najmłodsi mieszkańcy wzięli udział w Biegu Mikołajkowym zorganizowanym pod patronatem Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rogóźnie oraz kadrą pedagogiczną ze szkół w Białochowie, Rogóźnie i Szembruczku. Blisko 200 uczniów wzięło udział w tym wydarzeniu, które ma na celu m.in. promowanie zdrowego stylu życia. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, dyplom uczestnictwa oraz słodki prezent niespodziankę od organizatorów, a dla pierwsza “trójka” zawodniczek i zawodników w danej kategorii pamiątkowe puchary. W zabezpieczeniu imprezy wspomogli niezawodni druhowie-ochotnicy z OSP Rogóźno i OSP Szembruk. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, dziękujemy za udział w tym wydarzeniu i do zobaczenia za rok na kolejnej edycji tej imprezy.

 


Renowacja i konserwacja organów piszczałkowych w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach.

Wczoraj w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanych za ponad 60,0 tys. zł organów piszczałkowych, które pochodzą z poł. XIX w. W renowację i konserwację organów zaangażował się Ks. kan. Kazimierz Flisikowski, a nie byłaby ona możliwa bez udziału i wsparciu parafian i wiernych, przy współudziale Tomasza Kozikowskiego (prace stolarskie), Waldemara Olszewskiego i Roberta Szczygielskiego (prace organomistrzowskie i konserwatorskie), Bartosza Sobolewskiego (prospekt organowy). Warto dodać, że to wydarzenie zostało uświetnione koncertem organowym połączonym ze śpiewem Michała Rajewskiego (baryton) i Kacpra Kopańskiego (organista).


Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych!!!

Dziś (14 listopada 2022 r.) w remizie OSP w Grucie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z regionu powiatów grudziądzkiego, wąbrzeskiego i brodnickiego odebrały promesy na dofinansowanie swojej działalności. Kwotę ponad 3.000 zł otrzymały:
– MDP OSP Rogóźno,
– MDP OSP Rogóźno Zamek,
– MDP OSP Szembruczek
– MDP OSP Szembruk.

Środki z promes zostaną przeznaczone na rozwój młodych miłośników pożarnictwa m.in. na: zakup sprzętu do zawodów sportowo-pożarniczych czy umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP.

W uroczystości, podczas której wręczano promesy na dofinansowanie, poza przedstawicielami jednostek, udział wzięli: parlamentarzyści Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski, wicewojewoda Józef Ramlau, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Rusoń , Komendant Miejski PSP w Grudziądzu st. bryg. Robert Gutowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Herbowski, Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła, a także wójtowie gmin: Rogóźno – Krzysztof Polesiak oraz Gruta – Waldemar Kurkowski.

 


Święto Niepodległości 2022.

W miniony piątek (11.11.2022 r.) po raz kolejny w naszej gminie obchodziliśmy Święto Niepodległości. Wójt Gminy Rogóźno wraz z Przewodniczącą i radnymi Rady Gminy Rogóźno, sołtysami, delegacjami szkół oraz mieszkańcami naszej gminy z tej okazji m.in. oddali hołd i złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów za wszystkich tych, którzy przelali krew i oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Po uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w kościele p.w. św. Wojciecha w Rogóźnie, którą celebrował ks. Krzysztof Juchniewicz wraz z ks. kanonikiem Kazimierzem Flisikowskim uczestnicy spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie, gdzie po występie artystycznym uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogóźnie odśpiewali wspólnie pieśni patriotyczne.

 


Zaproszenie członków OSP na spotkanie konsultacyjne LGD “Vistula”.

Szanowni członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na obszarze LGD “Vistula” zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym nt. tworzenia nowej LSR, które odbędzie się:
🔴 22 listopada 2022 r.
🔴 od godz. 16:00
🔴 w sali OSP w Robakowie (gm. Stolno).

Ze względów organizacyjnych na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 501-795-541 lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@lgdvistula.org

Chcemy poznać Państwa problemy i potrzeby, wspólnie z Państwem chcemy poznać kierunek działania naszej grupy w nowym okresie programowania – zakresy jakie teraz będą przez nas ustalone w kolejnych latach będą przez nas wspierane. Dlatego każdy głos/sugestia, rekomendacja jest ważna. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Wspólnie wytyczmy kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracujmy nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

W każdym momencie również zapraszamy do Biura LGD – Sztynwag 46, gdzie również będzie można złożyć swoje wnioski, uwagi, propozycje, zaczerpnąć informacji nt. nowego okresu programowania, jego założeń.

A dlaczego chcemy się z Wami spotkać?

LGD od ponad 16 lat wspiera lokalną społeczność poprzez organizację działań na rzecz poprawy jakości ich życia. LGD ogłaszała konkursy na zakładanie nowych firm, na rozwój istniejących firm, na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych typu budowa, rozbudowa świetlic wiejskich, placów zabaw, plaż, amfiteatrów, dróg, ścieżek, na realizację projektów o charakterze animacyjnym i aktywizującym, w tym z zakresu aktywizacji zawodowej.

LGD zorganizowała szereg działań animacyjnych w formie plenerowej takich jak np. pikniki, festyny, rajdy rowerowe, piesze. Realizowano działania na rzecz integracji, animacji i aktywizacji np. wizyty studyjne, kursy, szkolenia, warsztaty. Realizowano też projekty o charakterze międzynarodowym, które ukierunkowały były na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, tak by skuteczniej wdrażać działania na swoim terenie.

Działamy w oparciu o zasadę inicjatywy LEADER, która ma na celu wspólnie decydowanie o tym w jaki sposób środki unijne dedykowane na obszar na którym działa będą wydatkowane.
Obecnie kończymy perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2014-2020, i przymierzamy się do zaplanowania co będziemy wdrażać w kolejnej perspektywie finansowania nazywanej perspektywą na 2021-2027.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wytyczyć kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracować nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Tylko partnerskie działania, wspólne planowanie i wdrażanie założeń zagwarantuje nam sukces jakim ma być ma być rozwój obszarów wiejskich, który ma poprawić jakość Naszego życia.
To Państwo wiedzcie czego Wam potrzeba a my wspólnie z Państwem chcielibyśmy te potrzeby realizować !!!

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w tych konsultacjach.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach prowadzonych Konsultacji nowej Strategii (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027 jest realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2. Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Koło Gospodyń Wiejskich w Szembruczku uhonorowane tytułem “Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”.

Wczoraj w trakcie obrad XLII Sesji Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu “Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. Wśród 14 laureatów tytułu “Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” jest m.in. Koło Gospodyń Wiejskich Szembruczek. Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatom, a w szczególności Paniom z KGW Szembruczek za ich kilkudziesięcioletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji zarówno kulturalnych jak i kulinarnych, które stanowią niepowtarzalną wizytówkę Gminy Rogóźno.

 

 


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo,

Obecnie kończymy perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2014-2020, i przymierzamy się do zaplanowania co będziemy wdrażać w kolejnej perspektywie finansowania nazywanej perspektywą na 2021-2027.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wytyczyć kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracować nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Wspólnie wytyczmy kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracujmy nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się:
3 listopada 2022 r. godz. 16.00 – GOK Rogóźno

Ze względów organizacyjnych na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 501-795-541 lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@lgdvistula.org

W każdym momencie również zapraszamy do Biura LGD – Sztynwag 46, gdzie również będzie można złożyć swoje wnioski, uwagi, propozycje, zaczerpnąć informacji nt. nowego okresu programowania, jego założeń.