Wydarzenia


Wójt Gminy przyznał po raz pierwszy stypendia sportowe najlepszym sportowcom w Gminie Rogóźno.

Dziś Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno miał przyjemność wręczyć – po raz pierwszy w historii naszego samorządu – naszym kolarzom: Julii Włodarczyk, Wiktorii Mildzie, Igorowi Włodarczyk i Radosławowi Laskowskiemu stypendia za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Stypendia są wyrazem uznania dla prezentowanego przez naszych zawodników poziomu i osiągnięć sportowych. W uroczystości udział wzięli: Ewa Włodarczyk – trener Team Rogóźno ORLIK oraz Kamila Milda – mama Wiktorii. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy osiągnięć sportowych i trzymamy kciuki za Wasze kolejne sukcesy.

 


Finał II edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rogóźno w siatkówce plażowej.

W miniony piątek (23.07.2021 r.) w Kłódce odbył się ostatni – piąty – turniej II edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rogóźno w siatkówce plażowej.
Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Gminy Rogóźno wygląda następująco:
I miejsce: Tomasz U./Jarosław W. 27 pkt.
I miejsce: Kacper J./Mikołaj G. 19 pkt.
III miejsce: Sandra I./Łukasz I. 14 pkt.
IV miejsce: Artur K./Maciej K. 13 pkt.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Dziękujemy Sołectwom w Białochowie, Gubinach, Kłódce, Rogóźnie i Rogóźnie Zamku za pomoc w przeprowadzeniu zawodów. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję turnieju w 2022 r.!

Jubileusz 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie.

W minioną środę – 23 lipca – odbył się Jubileusz 40-lecia powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Radni Rady Gminy Rogóźno, sołtysi z Gminy Rogóźno, Marian Chylewski i Marzena Dembek – byli Dyrektorzy GOK w Rogóźnie, Marek Czarnuch – Dyrektor MGOKiS w Łasinie, Barbara Kosior – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, kierownicy jednostek oświatowych z terenu Gminy Rogóźno, druhowie z OSP Rogóźno i OSP Szembruk, byli pracownicy-instruktorzy GOK w Rogóźnie, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz zaproszeni goście.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, Magdalena Parol – Dyrektor GOK podsumowała dotychczasową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, a także przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem tej instytucji. Na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Rogóźnie odbyła się okolicznościowa zabawa taneczna dla mieszkańców gminy, którą hitami największych przebojów minionego wieku „okrasił” zespół DORIS BAND. Dla najmłodszych przygotowano upominki i zjeżdżalnię. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowego tortu jak i tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Budynek ośrodka powstał na przełomie lat 70-tych i 80—tych XX wieku w czynie społecznym mieszkańców Gminy Rogóźno. GOK w Rogóźnie został utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1981 r.Sala widowiskowa GOK w Rogóźnie gościła znane zespoły, aktorów i kabarety. Były też festyny i okolicznościowe wystawy. Z materiałów z tamtych lat wynika, że GOK rzeczywiście pełnił rolę placówki gminnej, a także koordynował pracę kulturalną szkół podstawowych. Funkcjonował zespół muzyczny, kabaretowy oraz teatralny.

Życzmy Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie życzymy kolejnych znamienitych jubileuszy.


Wyścig o Puchar Wójta Gminy z cyklu “Szlakiem Ligi UKS”.

W Rogóźnie po raz kolejny odbył się wyścig o Puchar Wójta Gminy, z cyklu “Szlakiem Ligi UKS”, a także amatorskie zawody dla naszych najmłodszych mieszkańców, które dostarczyły wielu emocji sportowych. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ich organizację: Team ORLIK Rogóźno, Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie, OSP Rogóźno, OSP Szembruk, KGW Szembruczek, Komenda Miejska Policji w Grudziądzu oraz ALKS STAL Grudziądz. Do zobaczenia za rok.

 

 

 

 

 


Zaproszenie na 730-lecie narodzin Grudziądza.

 

W dniach 18-20 czerwca 2021 r. obchodzona będzie 730 rocznica narodzin Grudziądza. Grudziądzki Rynek i towarzyszące mu uliczki staną się na kilka dni magicznym miejscem. Starówka, Góra Zamkowa i Błonia Nadwiślańskie wypełnią kolory i moc atrakcji. Tradycyjnie, przy okazji jarmarku pojawią się wydarzenia towarzyszące: widowisko świetlne, kino letnie, strefa chill i Nadwiślański Jarmark Staroci, który każdorazowo przyciąga do Grudziądza mnóstwo osób.

Przestawione imprezy to wybrane atrakcje spośród wielu innych, w załączeniu prezentujemy szczegółowy program na wszystkie dni świętowania.

Zachęcamy Mieszkańców Rogóźna do wspólnego świętowania uroczystości rocznicy narodzin Grudziądza.

 


Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie.

W dniu 08.06.2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Rada Społeczna jest organem opiniodawczo – doradczym Kierownika GOZ w Rogóźnie. Na posiedzeniu jej członkowie zaopiniowali pozytywnie wykonanie planu finansowego za 2020 rok, podział zysku za 2020 rok, a także plan finansowy na rok 2021.
Skład nowej Rady Społecznej przedstawia się następująco:
– Mariusz Szczubiał – osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Rogóźno jako przewodniczący;
Katarzyna Dudek – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
– Hanna Hydzik – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno;
– Jacek Kamiński – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno;
Kamilla Marszałek – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno.
Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy pogratulował wyboru nowo wybranym członkom, życząc im jednocześnie wielu cennych inicjatyw, które przysłużą się poprawie opieki zdrowotnej naszych mieszkańców. Podziękował również członkom Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie minionej kadencji za dotychczasowi udział w pracach tego gremium: Pawłowi Żuchowskiemu; Annie Pulkowskiej; Ryszardowi Lipowskiemu; Renacie Pokorskiej oraz Joannie Halik.

Gminny Dzień Dziecka.

Dziś w Gminie Rogóźno odbył się po raz pierwszy Gminny Dzień Dziecka. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację: Dyrekcji i Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Szembruczku, Dyrekcjom i nauczycielom Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej w Białochowie, Szkoły Podstawowej w Rogóźnie oraz Szkoły Podstawowej w Szembruczku, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku, funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w tym wyjątkowym dniu, przy pełnym zabezpieczeniu sanitarnym, udało nam się zapewnić moc radości i uśmiechu na twarzach dzieci z terenu Gminy Rogóźno . Do zobaczenia za rok!!!

 


Gminna dotacja dla OSP Rogóźno na uzyskanie certyfikatu dopuszczenia CNBOP dla samochodu Mercedes 1234.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno podpisała z OSP Rogóźno umowę dotacji w kwocie 21.000 zł, na podstawie której sfinansowana zostanie modernizacja zabudowań pożarniczych i uzyskanie świadectwa dopuszczenia pojazdu Mercedes 1234 przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Świadectwo dopuszczenia pozwoli druhom-ochotnikom z OSP Rogóźno na włączenie pojazdu do podziału bojowego i tym samym jego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego samorządu.