Wiedza


Kamil Siemiątkowski laureatem wojewódzkiego konkursu z historii.

Krzysztof Polesiak Wójt Gminy spotkał się z Kamilem Siemiątkowskim, uczniem kl. VII Szkoły Podstawowej w Białochowie tegorocznym laureatem wojewódzkiego konkursu z historii, który otrzymał z tej okazji okolicznościowy prezent. Kamil zainteresowani historią “odziedziczył” po swoim dziadku, a najbardziej pasjonuje go okres wojen napoleońskich. W spotkaniu uczestniczyła również mama Kamila – Pani Małgorzata, Pani Justyna Perzyna – nauczyciel opiekun Kamila oraz Pan Jacek Murawski – Dyrektor SP Białochowo. Gratulujemy Kamilowi osiągniętego wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 


Konkurs OTWP w Gminie Rogóźno.

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” za nami. Dziś Szkoła Podstawowa Rogóźno gościła uczestników OTWP. Rywalizacja odbyła się w 2 kategoriach, nagrody zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom wręczył Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno oraz Rafał Rusoń Komendant Gminny OSP.

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV:
🥇Dobrosława Drenda – SP Szembruczek
🥈Dominik Szczepański – SP Białochowo
🥉Jan Podziawo – SP Białochowo

II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VII:
🥇Krzysztof Mickiewicz – SP Szembruczek
🥈Aleksander Wydra – SP Białochowo
🥉Ksawier Bukowski – SP Białochowo

Gratulujemy udziały wszystkim uczestnikom, a Dobrosława, Dominik, Krzysztof oraz Aleksander będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym tego konkursu.

 


Gra terenowa “Mała Ojczyzna – wielki skarb”.

Dnia 01.10.2022 miała miejsce Gra terenowa “Mała Ojczyzna – wielki skarb”. Spotkaliśmy się w Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie. Uczestnicy otrzymali na drogę mapy oraz pudełka na pamiątkowe numizmaty wykonane przez Mincerz Fordoński

Pierwszym punktem na trasie było słowiańskie Rogóźno, gdzie po wykonaniu zadań od naszej Dobrusi oraz Sandry i Sebastiana z Drużyna spod Starych Dębów do sakiewki Uczestników wpadał denar Chrobrego.

Następne było  Rogóźno z czasów krzyżackich – Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej przygotowała prawdziwie rycerskie zadania!

Kilkaset lat później Uczestnicy spotkali się z profesorem Rydygierem, siostrą Agnieszką i uczniem Tymoteuszem – mogli asystować przy skomplikowanej operacji. Gwarantujemy, że nikt nie zemdlał.

Ostatni punkt to spotkanie z pogrążonym w lekturze, młodym profesorem Zielińskim, a także trudnymi zadaniami z historii Rogóźna, w których rozwiązaniu bardziej niż wiedza przydatny był  łut szczęścia.

Po skończonych zadaniach na wszystkich czekał ciepły obiad, słodki poczęstunek, a przede wszystkim dyplomy i nagrody książkowe.

Dziękujemy miłym Gościom za przybycie!

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu “Patriotyzm przedwczoraj, wczoraj i jutro” realizowanego przez Fundację Brama Epok. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Patronem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


Promocja książki “Ludwik Rydygier Patron Szkoły w Dusocinie”.

W miniony wtorek w dusocińskiej szkole podstawowej odbyła się promocja książki “Ludwik Rydygier Patron Szkoły w Dusocinie” autorstwa Elżbiety Miłkowskiej, wieloletniej dyrektor tej placówki. W promocji książki uczestniczył m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno. Książka ukazuje nieznane fakty o tym wybitnym lekarzu i patriocie, który w szczególny sposób łączy Gminę Rogóźno oraz Gminę Grudziądz. W imieniu mieszkańców Gminy Rogóźno dziękujemy Pani Elżbiecie za zaangażowanie w badanie historii Ludwika Rydygiera i poświęcenie czasu na opracowanie publikacji, która wzbogaca wiedzę o przeszłości wśród kolejnych pokoleń i jednocześnie zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do jej zakupu.

 

 


Aplikacja mobilna “KIEDY ŚMIECI”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rogóźno do pobierania i instalowania, prostej i przyjaznej Użytkownikowi aplikacji mobilnej ” Kiedy śmieci”, która posiada kilka funkcji, ale jedno zadanie – poinformować o zbliżającym się odbiorze odpadów.

Więcej informacji https://kiedysmieci.info/
Jednocześnie przypominamy, że usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogóźno, która zacznie obowiązywać przez najbliższe 12 miesięcy, od 1 lipca 2022 r. na rzecz gminy będzie świadczyć Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesława Menarda.

Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Santander.

Fundacja Santander prowadzi nabór wniosków dla wybitnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych (w roku szkolnym 2020/21) oraz ponadpodstawowych.

Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników. Chcemy, aby nasze wsparcie przyczyniło  się  do rozwijania talentów i pasji oraz ułatwiło uczniom z całej Polski kształcenia na najwyższym poziomie.

Ważne informacje

 • Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych (w roku szkolnym 2020/2021) oraz ponadpodstawowych;
 • Wysokość wsparcia stypendialnego to 5 000 złotych w rok szkolnym 2021/2022, wypłacane po 500 złotych przez okres 10 miesięcy;
 • Spośród wszystkich kandydatów Fundacja wybierze dwudziestu Stypendystów;
 • Wnioski online można składać do 16 sierpnia 2021 roku;
 • Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone w dniu 23 września 2021 r. na stronie internetowej Fundacji;
 • Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić on-line Formularz zgłoszeniowy;
 • Szczegóły w Regulaminie Programu Stypendialnego.

Koordynator projektu: Wioletta Obuchowska tel. 22 534 17 26.

Do wzięcia udziału w programie zachęcamy wszystkich, którzy wierzą w swoje możliwości i którzy potwierdzą nam to swoimi wyjątkowymi osiągnięciami w działalności szkolnej lub pozaszkolnej.

Zapraszamy do udziału!

zał. nr 1 – Opinia opiekuna talentu

 


Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka(at)krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie www.krus.gov.pl.

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

 


Zakończenie udziału w projekcie „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno.

Koniec roku szkolnego 2017/2018 a wraz z nim zakończył się udział uczniów szkół Gminy Rogóźno w projekcie edukacyjnym pn. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było kształtowanie i rozwój kompetencji uczniów 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 szkół Gminy Rogóźno w ramach zajęć logopedycznych i korygujących wady postawy.

W programie zostało objętych 256 uczniów z 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych, dzięki czemu w rezultacie wskazana grupa uczniów nabyła duży poziom wiedzy w zakresie w/w nauk. Wsparciem zostało objętych również 19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 szkół Gminy Rogóźno (SP Rogóźno oraz SP Szembruczek) – 5 uczniów w ramach zajęć logopedycznych i 16 uczniów w ramach zajęć korygujących wady postawy, z czego dwoje uczniów uczestniczyło w zajęciach korekcyjnych i z logopedii. Dzięki tym zajęciom zmniejszyły się ich trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych.

Łączna wartość projektu wyniosła 380.086,13 zł, z czego 361.081,82 zł pochodziła z dofinansowania. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 323.073,21 zł.

Poza zajęciami stacjonarnymi w szkołach w okresie III-V odbyły się wyjazdy edukacyjne do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy w Toruniu na zajęcia pozaszkolne połączone ze zwiedzaniem wystaw. Tematyka zajęć była następująca:

– uczniowie klas I-III – warsztaty – „Czy mydło wszystko umyje”,

– uczniowie klas IV-VI – pracownia biologiczna – „Glebowe zwierzaki”

– uczniowie klas VII oraz klas gimnazjalnych – pracownia fizyczna – „Archiwum kryminalne” oraz pracownia biologiczna – „Enzymy w jedzeniu”.

Po obfitującym w dodatkowe zajęcia dla uczniów roku szkolnym 2017/2018 przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.


Wniosek przyjęty do realizacji

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” złożony przez naszą gminę w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 w Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie i przyjęty do realizacji.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwój kompetencji uczniów 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 szkół Gminy Rogóźno w ramach zajęć logopedycznych i korygujących wady postawy. W programie zostanie objętych 256 uczniów z 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych, dzięki czemu w rezultacie wskazana grupa uczniów nabędzie duży poziom wiedzy w zakresie w/w nauk. Wsparciem zostanie objętych również 19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 szkół Gminy Rogóźno – 5 uczniów w ramach zajęć logopedycznych i 14 uczniów w ramach zajęć korygujących wady postawy, dzięki czemu zmniejszą się ich trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych. Grupę docelową projektu stanowi:
98 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, 52 uczniów Szkoły Podstawowej w Szembruczku, 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Białochowie oraz 56 uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dydaktycznowyrównawcze z nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, które swym zasięgiem obejmą uczniów najsłabszych, kółka zainteresowań również z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego skierowane w pierwszej kolejności do uczniów zdolnych i średniozaawansowanych, oraz zajęcia pozaszkolne z nauk przyrodniczych, które wskażą nieznane (nieszablonowe) do tej pory metody zdobywania wiedzy. Zorganizowane zostaną też zajęcia logopedyczne i korygujące wady postawy w Szkole Podstawowej w Rogóźnie i Szkole Podstawowej w Szembruczku. W celu przeprowadzenia zajęć w każdej ze szkół w ramach projektu zostanie uzupełniona baza dydaktyczna. Okres realizacji projektu: 01.06.17 r. – 30.09.18 r. Łączna wartość projektu wyniesie 380.086,13 zł z czego w 2017 r. wydatkowanych zostanie 199.942,43 zł a w 2018 r. 180.143,70 zł.

Ustalona w wyniku negocjacji kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi 361.081,82 zł z czego 323.073,21 zł z Unii Europejskiej.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane było koniecznością spełnienia wszystkich kryteriów dostępu projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Niektóre z nich, spełnione przez nasz projekt to: zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie szkoły, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub języków obcych, zgodność realizacji projektu z diagnozą potrzeby realizacji wsparcia, projekt zakłada otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych wytworzonych w projekcie. Należało również spełnić następujące kryteria horyzontalne: zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Oceniano również potencjał kadrowo-merytoryczny oraz techniczny naszej gminy.

W miesiącu IX br. rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”, które potrwają do VI/2018 r. W m-cu październiku odbyły się wyjazdy uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, Szkoły Podstawowej w Szembruczku oraz Szkoły Podstawowej w Białochowie do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy w Toruniu na przyrodnicze zajęcia pozaszkolne połączone ze zwiedzaniem wystaw. Tematyka zajęć była następująca:

 • uczniowie klas I-III – warsztaty – „Jak pracują nasze kości”,

 • uczniowie klas IV-VI – pracownia biologiczna – „Sztuka fermentacji”.

W trakcie zajęć uczniowie klas I-III przyglądali się budowie poszczególnych elementów ludzkiego szkieletu oraz ich funkcjom. Następnie wspólnie wykonali prosty model układu kostnego. Dodatkowo zaznajomili się z zagadnieniami związanymi z profilaktyką chorób kręgosłupa. Poznali również odpowiedzi na kilka interesujących pytań m.in. z ilu kości składa się ciało dorosłego człowieka, a z ilu dziecka? Czy żyrafa i mysz mają tyle samo kręgów szyjnych? Czym jest zdjęcie rentgenowskie? Ile waży ludzki szkielet?

W trakcie zajęć uczniowie klas IV-VI posługując się współczesnymi mikroskopami poznali różnorodność kształtów drożdży, wybarwili obecny w nich glikogen i wykonali test żywotności komórek.  W trakcie warsztatu  przeprowadzono niektóre doświadczenia opisujące proces i charakter złożonych procesów, jakie zachodzą w trakcie  fermentacji alkoholowej.

Umiejętności zdobyte przez uczniów naszej gminy:

 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie doświadczenia wykazującego, że podczas fermentacji drożdże zjadają wybrane cukry i wydzielają dwutlenek węgla; 
 • udoskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowania świeżych preparatów drożdży, wykonywanie barwienia komórek;
 • wykazywanie cech umożliwiających zakwalifikowanie drożdży do grzybów
 • znajomość nazewnictwa szkła laboratoryjnego i używanych przyrządów.  Kolejne wyjazdy na zajęcia pozaszkolne odbędą się w okresie do III do V 2018 r., poszerzone o uczniów uczestniczących w kółkach zainteresowań w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie oraz w klasach VII szkół podstawowych.

Uczniowie klas I-III na zajęciach

Uczniowie klas IV-VI na zajęciach