Rolnictwo i ochrona środowiska


Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Rogóźno.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Rogóźno został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w dni robocze w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Rogóźno – pokój nr 3, tel. 56 / 46 870 25.

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Rogóźno ubiegania się o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu a Gminą Rogóźno.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

 


Do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich pięciu obszarach.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

  1. Rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 000 zł.
  2. Rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 000 zł.
  3. Rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 000 zł.
  4. Inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 000 zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 000 zł.
  5. Nawadnianie w gospodarstwie – 100 000 zł.

Pomoc we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków i dokumenty aplikacyjne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kliknij.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

 


Dofinansowanie na wymianę pieca – skorzystaj.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 6 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza tj. wymianę tzw. kopciuchów na nowy kocioł. Dotacja przyznawana jest po dokonaniu wymiany starego pieca na nowy w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Warunki udzielania dotacji określone są w uchwale nr XVI/105/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, na terenie Urzędu Gminy została wyłączona obsługa klientów w pomieszczeniach biurowych. W związku z tym przed udaniem się do urzędu prosimy o kontakt pod nr tel. 56/ 46 870 25 w celu uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku i wymaganych załączników. Wypełniony wniosek można złożyć w urzędzie w punkcie przyjęć mieszkańców, przesłać pocztą na adres urzędu lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji

Oświadczenie właściciela

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o uruchomienie dotacji


Przyzagrodowy chów gęsi – zapisy na bezpłatne szkolenia

Jest jeszcze szansa na udział w darmowych szkoleniach z przyzagrodowego chowu gęsi. Do 15 stycznia trwa nabór wniosków. Spotkania ze specjalistami, którzy wytłumaczą jak założyć i prowadzić własną hodowlę, kierujemy do rolników poszukujących alternatywnego dochodu dla swoich gospodarstw. Szkolenia organizujemy w ramach dorocznej kampanii Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina.

– O smakowych walorach gęsiego mięsa nie trzeba nikogo przekonywać – gęsina coraz częściej trafia na nasze stoły. Wszyscy chcemy jeść zdrowo, dlatego wybieramy mięso z ekologicznych, często niewielkich hodowli, prosto od lokalnych producentów. Dla właścicieli małych i średnich gospodarstw, którzy zainteresowani są przydomową hodowlą gęsi i przetwórstwem tego smacznego mięsa przygotowaliśmy cykl bezpłatnych szkoleń – mówi marszałek Piotr Całbecki

Szkolenia z przyzagrodowego chowu gęsi organizuje Urząd Marszałkowski we współpracy z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Podczas spotkań przedstawiciele największego w regionie producenta gęsiny, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej (powiat inowrocławski), opowiedzą o korzyściach płynących z chowu gęsi, prowadzeniu hodowli w małym i średnim gospodarstwie, przetwórstwie gęsiny oraz rolniczym handlu detalicznym. Szkolenia odbywać się będą w styczniu i lutym 2020 roku.

Szkolenia odbędą się w:

  • Bydgoszczy – w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9,
  • Toruniu – w Urzędzie Marszałkowskim, Plac Teatralny 2,
  • Zarzeczewie (gmina Fabianki, powiat włocławski) – w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Nizinna 9.

Uczestnik może zapisać się na szkolenia odbywające się jednej z podanych miejscowości.

Nabór wniosków dla zainteresowanych udziałem w szkoleniach trwa do 15 stycznia. Regulamin, wniosek i szczegółowe informacje tutaj.

Pogłowie gęsi w gospodarstwach hodowlanych i zagrodach w naszym regionie wynosi 7 tysięcy sztuk. To ponad 8 procent produkcji krajowej. Średnia cena gęsiny w skupie wynosi nieco ponad 7,5 zł za kilogram. Produkcja gęsiny to blisko 1 procent wytwarzanego w Kujawsko-Pomorskiem mięsa drobiowego.

W ostatnich latach odnotowujemy znaczny wzrost spożycia gęsiny. Gdy rozpoczynaliśmy naszą akcję, w Polsce zjadano rocznie średnio 17 gramów gęsiego mięsa, obecnie Polacy spożywają dwadzieścia razy więcej.

Więcej informacji o kampanii “Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina” w zakładce Gęsina 2019.