Projekty


Kolejne środki na gminne inwestycje w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja.

28 lipca 2022 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja na których funkcjonowały byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne. Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno w towarzystwie parlamentarzystów: Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrał z rąk Józefa Ramlaua Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego symboliczny voucher na kwotę 3 mln zł przeznaczony na rozbudowę i modernizację remiz ochotniczych straży pożarnych. To kolejne środki w tym roku pozyskane na gminne inwestycje w naszym samorządzie.

 


Wsparcie dla OSP z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Dziś Gminę Rogóźno odwiedził Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w towarzystwie Andrzeja Potoczka – prezesa Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Wiesława Czarneckiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rafała Chruścickiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Wsi. Spotkanie było okazją do przekazania na ręce Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno oraz druhów z OSP Rogóźno i OSP Szembruk wsparcia tychże jednostek ze Stowarzyszenia „Salutaris”. OSP Rogóźno otrzymało pilarkę spalinową, a z kolei OSP Szembruk czek na kwotę 20.000 zł, który stanowi kolejne środki do zakupu samochodu.
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie dla naszych druhów-ochotników, które bez wątpienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

 

 


GAZ-SYSTEM dla edukacji – środki na doposażenie szkół w Gminie Rogóźno.

Gmina Rogóźno darowiznę w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rogóźno z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni w interaktywne monitory.

Dzięki uzyskanym środkom do: Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Szkoła Podstawowa w Szembruczku oraz Szkoła Podstawowa w Białochowie zostały doposażone w nowoczesne, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej obrazu 65 cali, wraz z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkołom sprzętu.


Laptopy z „Grantów PPGR” przekazane!

W dniach 27 czerwca – 5 lipca 2022 roku Wójt Gminy Krzysztof Polesiak w imieniu Gminy Rogóźno, jako Darczyńcy, przekazał 84 laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zakwalifikowały się do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w projektu, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie 2021 roku. Do Gminy Rogóźno wpłynęło w tym okresie ponad 150 wniosków, z czego 84 osoby spełniły wymagane warunki i zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, organizator konkursu, przez kilka miesięcy weryfikował wnioski, po czym wniosek Gminy Rogóźno został oceniony pozytywnie. Gmina otrzymała grant w wysokości 210.000 zł na zakup laptopów dla 84 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę laptopów do Gminy wyłoniono firmę Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. z Niekanina. W czerwcu sprzęt firmy HP dotarł do urzędu, po czym został sprawdzony w zakresie sprawności fizycznej oraz wymaganego oprogramowania.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 


Kolejne środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rogóźno!!!

Miło nam poinformować, że nasze jednostki Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Szembruku po raz kolejny otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 45.000 zł na zakup sprzętu w ramach programu Mały Strażak. Środki wraz z listami gratulacyjnymi nasi druhowie odebrali z rąk Ireneusza Stachowiaka Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dzięki temu wsparciu do naszego samorządu trafi sprzęt w postaci m.in.: aparatów oddechowych, drabiny nasadkowej i ratowniczej, węży tłocznych, prądownic, szelek bezpieczeństwa czy masztu oświetleniowego PELI .

Serdecznie gratulujemy!