Projekty


Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych!!!

Dziś (14 listopada 2022 r.) w remizie OSP w Grucie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z regionu powiatów grudziądzkiego, wąbrzeskiego i brodnickiego odebrały promesy na dofinansowanie swojej działalności. Kwotę ponad 3.000 zł otrzymały:
– MDP OSP Rogóźno,
– MDP OSP Rogóźno Zamek,
– MDP OSP Szembruczek
– MDP OSP Szembruk.

Środki z promes zostaną przeznaczone na rozwój młodych miłośników pożarnictwa m.in. na: zakup sprzętu do zawodów sportowo-pożarniczych czy umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP.

W uroczystości, podczas której wręczano promesy na dofinansowanie, poza przedstawicielami jednostek, udział wzięli: parlamentarzyści Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski, wicewojewoda Józef Ramlau, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Rusoń , Komendant Miejski PSP w Grudziądzu st. bryg. Robert Gutowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jarosław Herbowski, Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła, a także wójtowie gmin: Rogóźno – Krzysztof Polesiak oraz Gruta – Waldemar Kurkowski.

 


Podsumowanie spotkania konsultacyjnego w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W ub. tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD Vistula-Terra Culmensis z lokalną społecznością ws budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkania przebiegały wg dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich przedstawiał dotychczasowe osiągnięcia, tym samym wskazując jak ważna dla naszego obszaru jest dobrze zaplanowana LSR. Druga część dotyczyła określenia problemów i potrzeb obszaru. Następnie przeszliśmy do ustalenia grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji a które wymagają w związku z tym szczególnego wsparcia/zauważenia. Na zakończenie postawiliśmy sobie pytanie o wizję rozwoju obszaru, z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na zintegrowanie, partnerstwo, innowacyjność.

Słowa “klucz” podczas tych spotkań to SPORT I REKREACJA oraz ŁĄCZENIE POKOLEŃ, EDUKACJA, INTEGRACJA.

Dziękujemy wszystkim obecnym za poświęcony nam czas, dobre pomysły, wspólną analizę i określenie problemów i potrzeb obszaru.

 


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo,

Obecnie kończymy perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2014-2020, i przymierzamy się do zaplanowania co będziemy wdrażać w kolejnej perspektywie finansowania nazywanej perspektywą na 2021-2027.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wytyczyć kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracować nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Wspólnie wytyczmy kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracujmy nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się:
3 listopada 2022 r. godz. 16.00 – GOK Rogóźno

Ze względów organizacyjnych na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 501-795-541 lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@lgdvistula.org

W każdym momencie również zapraszamy do Biura LGD – Sztynwag 46, gdzie również będzie można złożyć swoje wnioski, uwagi, propozycje, zaczerpnąć informacji nt. nowego okresu programowania, jego założeń.

 


Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej:
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

 


Informacja związana z dostępem do sieci światłowodowej na terenie Gminy Rogóźno.

W związku z licznymi pytaniami ze strony naszych mieszkańców dotyczącymi możliwości uzyskania dostępu do sieci światłowodowej informuję, że na bieżąco są prowadzone prace związane z jej rozbudową.

Poniżej prezentuję Państwu odnośnik do interaktywnej mapy zasięgu, na której można sprawdzić czy Państwa posesja jest w zasięgu sieci światłowodowej firmy NEXERA Sp. z o.o..

https://www.nexera.pl/pl/map

Na w/w stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące budowy sieci światłowodowej, jak i wszelkie dane kontaktowe do firmy NEXERA.

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

 

 


Umowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku podpisana!

Miło nam poinformować, że podpisana została umowa przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Halik z Kamilą Hałupką – Członkiem Zarządu firmy INSTALCOMPACT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdalniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk”. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwotą 2,85 mln złotych, a całkowity koszt jej realizacji wynosi 5,67 mln zł.

Cieszymy się, że inwestycja polegająca na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, wybudowaniu nowego ujęcia wody pitnej, a także wymianie sieci azbestowej i przyłączy poprawi jakość dostarczanej wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rogóźno.

 

 


Gmina Rogóźno otrzyma środki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

 

Gmina Rogóźno otrzyma 94.200 zł (100% dofinansowania) w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. W ramach projektu nasz samorząd usprawni dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury i produktów do wymagań wszystkich obywateli w tym osób z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 


Powstały place zabaw z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drodzy Mieszkańcy, z przyjemnością pragniemy poinformować o zakończeniu prac związanych z przebudową trzech placów zabaw z terenu Gminy Rogóźno. Inwestycja wyniosła 171.271,57 zł brutto i była współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Celem operacji jest poprawa standardu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejscowości: Białochowo, Skurgwy i Rogóźno poprzez przebudowę placów zabaw.

Trzy miejscowości naszej Gminy otrzymały nowoczesny i funkcjonalny sprzęt rekreacyjny. Obiekty zostały doposażone m.in. w zestawy zabawowe składające się z wież i ślizgów, huśtawki typu ważki, ścieżki zdrowia, linaria, huśtawki podwójne z bocianim gniazdem i siedziskiem kubełkowym oraz ławki.

 


Podpisanie umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych w ramach Programu Wieloletniego “Senior+”

Gmina Rogóźno podpisała umowę na realizację prac remontowo-budowlanych związanych z powstaniem kolejnego klubu seniora. W części budynku byłej szkoły podstawowej w Szembruku powstanie Klub Senior+, na który środki w wysokości 210.000 zł pozyskał nasz samorząd z Programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 . Umowę z wykonawcą robót – Alicją Tomaszewską – właścicielką firmy NEL-BUD podpisał Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Marzeny Halik – Skarbnika. To kolejny obiekt, w który umożliwi seniorom z terenu Gminy Rogóźno korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywności, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Do tej pory w naszej gminie funkcjonowały: Klub Senior+ w Jamach oraz Dzienny Dom Pobytu w Rogóźnie. Jeszcze w tym roku powstanie kolejny obiekt. To zadanie pozwoli, aby osoby starsze miały swoje miejsce spotkań – mówi wójt Krzysztof Polesiak. Cieszę się ogromnie, że kolejni seniorzy będą mogli korzystać z infrastruktury, która umożliwi im aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, uczestniczyć w szkoleniach i realizować swoje pasje.

 


Warsztaty dla bibliotek z powiatu grudziądzkiego w ramach projektu “Windows wyobraźni”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie była po raz kolejny w tym roku gospodarzem warsztatów dla bibliotekarek z powiatu grudziądzkiego i sieci “Windows wyobraźni”. Tym razem bibliotekarki z powiatu wzięły udział pięciogodzinnym warsztacie interpersonalnym. Udział w nim wzięło aż 17 wspaniałych Pań, które znacie ze swoich Bibliotek.
Projekt „WINDOWS WYOBRAŹNI”. Ten projekt to sieć bibliotek publicznych, głównie gminnych, działająca w powiecie grudziądzkim. Sieć jest otwarta na biblioteki spoza powiatu. Założeniem sieci jest współpraca i wzajemne wspieranie się na drodze docierania do młodego czytelnika. Jego uczestnicy chcą dzielić się wiedzą i umiejętnościami, doświadczeniem czy szkolić się. Biblioteki biorące udział w projekcie chcą zmieniać się i dostosowywać do potrzeb szczególnie dzieci i młodzieży, by móc być dla nich miejscem przyjaznym i inspirującym ich do aktywności. Obszary rozwoju sieci to: podwyższanie jakości usług bibliotecznych oraz poszerzanie oferty bibliotecznej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.