Konkursy, turnieje, przeglądy


„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Gminy informuje, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje po raz pierwszy edycję wojewódzką konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego.

Zgłoszone inicjatywy poddane będą ocenie jury, które wyłoni zwycięzcę wojewódzkiego na V ogólnopolski Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane sołectwo. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu). Na laureatów czekają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 12.000 zł.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 / 62 15 934.

Szczegółowe informacje na temat wojewódzkiej edycji konkursu, regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne wymagane załączniki można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/36942-po-raz-pierwszy-nagrodzimynajciekawsze-inicjatywy-soleckie

 


Konkurs dla KGW “Bitwy Regionów”

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Jesteśmy w trakcie przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW.

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl
Film informacyjno-instruktażowy dla Kół Gospodyń Wiejskich, które chcą wziąć udział w konkursie „Bitwa Regionów” dostępny jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=5l3ayuxYSlg
Jeśli na którymś etapie zgłoszenia pojawią się jakieś wątpliwości lub będzie potrzebna pomoc techniczna to zapraszamy KGW do kontaktu z pracownikami OT Bydgoszcz pod nr tel. 52 52 50 803.
Pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 35 tys. zł.
Aktualne informacje dotyczące konkursu, będą ukazywać się również na profilu www.facebook.com/kowrbydgoszcz


Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 5 maja 2021 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody.

 


XIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  • prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.

 

Regulamin konkursu Polska Wieś XIII

Klauzula informacyjna

 


Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP

W dniu 20 listopada 2016 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rogóźnie rozegrany został 3. Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP Gminy Rogóźno. W turnieju udział wzięły wszystkiej jednostki OSP funkcjonujące na terenie naszej gminy.

Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”, mecz trwał 2×10 minut, ilość zawodników 4 + bramkarz, zmiany „hokejowe”.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Rogóźno – 9 pkt

II miejsce OSP Szembruk – 6 pkt

III miejsce OSP Rogóźno-Zamek – 3 pkt

IV miejsce OSP Szembruczek – 0 pkt

Wyniki poszczególnych meczów przedstawiają się następująco:

OSP Rogóźno – OSP Szembruk 10:0

OSP Rogóźno-Zamek – OSP Szembruczek 5:0

OSP Rogóźno-Zamek – OSP Szembruk 1:4

OSP Rogóźno – OSP Szembruczek 9:0

OSP Rogóźno-Zamek – OSP Rogóźno 3:10

OSP Szembruk – OSP Szembruczek 4:1

Największą ilość goli strzelili następujący druhowie:

Sebastian Strzelczyk – 11; Paweł Włodarczyk – 6, obaj z OSP Rogóźno i Jarosław Kurkiewicz – 4 z OSP Rogóźno-Zamek.


Kamil reprezentantem Polski na Mistrzostwa Europy!

Kamil reprezentantem Polski na Mistrzostwa Europy!

Mieszkaniec naszej gminy – Kamil Lutostański –ponownie został Mistrzem Polski we florystyce w kategorii juniorów a tym samym reprezentantem Polski na Mistrzostwa Europy.

W dniach 27 – 29 kwietnia 2016 roku w ramach Festiwalu Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyły się II Florystyczne Mistrzostwa Polski, czyli krajowe eliminacje do Mistrzostw Europy organizowane przez Stowarzyszenie Florystów Polski. Mistrzostwa były miejscem dla florystów, gdzie mogli sprawdzić swoje umiejętności, pokazać swój kunszt i kreatywność. Patronat nad Mistrzostwami objęła Międzynarodowa Organizacja Florystyczna – Florint (International Florist Organisation – Florint). Uczestnicy biorący udział w Mistrzostwach mieli możliwość wywalczyć miejsce w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Florint (dla seniorów – Europa Cup 2020 i juniorów – Eurofleurs 2017).

Tematem przewodnim II Florystyczne Mistrzostwa Polski było „Święto kolorów”. Mistrzostwa były podzielone na dwie kategorie wiekowe: senior (floryści w wieku powyżej 24 lat) i junior (floryści od 16 do 24 lat).

Możliwość zaprezentowania swoich florystycznych umiejętności ponownie wykorzystał mieszkaniec naszej gminy – Kamil Lutostański, który startował w kategorii juniorów. Kamil pochodzi z miejscowości Budy w naszej gminie, jest absolwentem Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu, obecnie studiuje Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dodatkowo uczy się w Szkole Florystycznej Małgorzaty Niskiej w Warszawie.

Kandydaci do mistrzowskiego tytułu rywalizowali wykonując:

  • Dużą formę (instalację) florystyczną pt. Kolory wykute w skale,
  • Bukiet wiązany w ręku pt. „…jak feniks z popiołu…”,
  • Bukiet ślubny/dekorację Panny Młodej pt. Kolorowy ślub o zmroku,
  • Niespodziankę nr 1 – nasadzenie z roślin doniczkowych.

Seniorzy poza ww. zadaniami mieli do wykonania Niespodziankę nr 2.

Kamil zajął pierwsze miejsca w każdej z poszczególnych „konkurencji”, dzięki czemu wywalczył tytuł Mistrza Polski 2016 we florystyce w kategorii juniorów. W nagrodę otrzymał Puchar od SFP oraz nagrody rzeczowe od firmy Oasis. Prace, które zaprezentował podczas Mistrzostw pokazywały dużą znajomość materiału roślinnego, wyczucie formy i przestrzeni oraz umiejętność doboru kolorów. W wyniku tychże Mistrzostw Kamil został oficjalnym reprezentantem Polski na Mistrzostwa Europy dla młodych florystów – Eurofleurs 2017 (European Championship for Young Florists – Eurofleurs 2017). Mistrzostwa Europy we florystyce odbywają się co 4 lata. Najbliższe odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu 2017 roku w Belgii.

Zawodników oceniali Międzynarodowi Sędziowie Sztuki Florystycznej: Simon Ogrizek (Słowenia), Marios Vallianos (Grecja), Grażyna Korzekwa (Polska), Mariola Miklaszewska (Polska), Karolina Ładyżyńska-Skrzypek (Polska). Prace konkursowe oceniane były wg reguł ustalonych przez Międzynarodową Organizację Florystyczną – Florint. Przy ocenie brane były pod uwagę: technika, kompozycja, pomysł/kreatywność i kolorystyka.

Udział Kamila w Mistrzostwach wspomogła także nasza gmina.

Gratulujemy naszemu mieszkańcowi osiągnięć i trzymamy kciuki za kolejne!


Mistrz Polski we florystyce!

1aKamil Lutostański –mieszkaniec naszej gminy został Międzynarodowym Mistrzem Polski we florystyce w kategorii juniorów.

W dniach 24 – 26 lutego 2016 roku w ramach Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się IX Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski, organizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) oddział Poznański. Dla polskich i zagranicznych florystów Mistrzostwa były okazją do zaprezentowania umiejętności i kreatywności w interpretacji tematów konkursowych.

Mistrzostwa były podzielone na dwie kategorie wiekowe: kat. senior – floryści w wieku powyżej 24 lat oraz kat. junior – floryści do 24 lat.

Możliwość zaprezentowania swoich florystycznych umiejętności wykorzystał mieszkaniec naszej gminy – Kamil Lutostański, który startował w kategorii juniorów. Kamil pochodzi z miejscowości Budy w naszej gminie, jest absolwentem Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu, obecnie studiuje Ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dodatkowo uczy się w Szkole Florystycznej Małgorzaty Niskiej w Warszawie.

Kandydaci do mistrzowskiego tytułu rywalizowali wykonując:

  • Stół dla wielbicieli muzyki inspirowany „Fantazją faustowską” Henryka Wieniawskiego (ten kompozytor i jego twórczość były tematem przewodnim Mistrzostw),
  • Bukiet ślubny/ozdobę ślubną dla Panny Młodej,
  • Niespodziankę.

Seniorzy poza ww. zadaniami mieli do wykonania instalację florystyczną: „Henryk Wieniawski – poeta skrzypiec”.

Kamil zajął pierwsze miejsca w każdej z poszczególnych „konkurencji”, dzięki czemu wywalczył tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w kategorii juniorów. W nagrodę otrzymał Puchar od SITO oraz Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela. Prace, które zaprezentował podczas Mistrzostw pokazywały dużą znajomość materiału roślinnego, wyczucie formy i przestrzeni. Tak oto opisuje jedną z prac Kamila mistrzyni florystyki Magdalena Birula-Białynicka na branżowym portalu florystycznym forumkwiatowe.pl:

Szczególne wrażenie swoją czystością i precyzją wykonania, ciekawym połączeniem transparentność konstrukcji z mocnymi formami kwiatowymi zrobił stół Kamila Leszka Lutostańskiego. Także jego stoisko robiło największe wrażenie, jako że był to projekt opracowany od początku do końca. Takie detale jak kolory ścian, podłogi, statywów z lampami do podświetlenia prac, wszystko tworzyło spójną całość.

Mistrzostwa oceniali Międzynarodowi Sędziowie Sztuki Florystycznej: dr inż. Piotr Salachna, dr hab. Agnieszka Krzymińska, Magdalena Birula-Białynicka oraz Anna Nizińska. Prace konkursowe oceniane były wg reguł ustalonych przez Międzynarodową Organizację Florystyczną – FLORINT (International Florist Organisation). Przy ocenie brane były pod uwagę: technika, kompozycja, idea/kreatywność i kolorystyka.

Udział Kamila w Mistrzostwach wsparła finansowo także nasza gmina.

Gratulujemy naszemu mieszkańcowi osiągnięć i życzymy kolejnych!

Więcej informacji na temat mistrzostw

Laureaci mistrzostw


Nasi młodzi strażacy

logostrazW dniu 19 marca 2016 r. w Zespole Szkół nr 35 w Bydgoszczy odbyły się I Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy. Przy organizacji zawodów pomagali druhowie z jednostek OSP.

Zadaniem poszczególnych zawodników było jak najszybsze pokonanie składającego się z dziewięciu zadań toru przeszkód. Na wynik drużyny składały się osiągane przez każdego zawodnika: punkty za wiek, czas wykonania oraz punkty karne za nieregulaminowe wykonanie zadania.

W zawodach startowało 22 drużyny młodzieżowe reprezentujące 10 jednostek OSP.

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Rogóźnie w składzie: Kornelia Jurek, Wiktoria Jurek, Emilia Dembek, Oliwia Hulewicz, Aleksandra Jelińska zdobyła I miejsce w grupie „dziewczęta gimnazjum”. W klasyfikacji indywidualnej Kornelia Jurek zajęła II miejsce, a Emilia Dembek IV miejsce.

Natomiast drużynie chłopców z Gimnazjum w Rogóźnie udało się zająć III miejsce w grupie „chłopcy gimnazja”,na 10 drużyn biorących udział w turnieju.

Drużynę stanowili młodzi druhowie:Wiktor Jurek, Nikodem Wiśniewski, Łukasz Kuszyński, Sebastian Kępiński oraz Sara Jelińska.

W klasyfikacji indywidualnej Wiktor Jurek zajął IV miejsce.

Nasi mistrzowie do zawodów ćwiczyli pod okiem druha Marcina Strużyńskiego i druha Jarosława Włodarczyka, którzy byli opiekunami drużyn podczas zawodów.

Gratulujemy naszym młodym strażakom ochotnikom.!!!

Dyplomy