Inwestycje


Strategiczna inwestycja rządowa będzie przebiegać przez Gminę Rogóźno.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. oraz projektanci z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. gościli w Urzędzie Gminy Rogóźno. Przedmiotem spotkania było omówienie projektu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Gustorzyn – Gardeja, którego część (ok. 12 km) przebiegać będzie przez Kłódkę, Rogóźno, Gubiny i Budy. W trakcie spotkania przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. zaprezentowali znaczenie inwestycji dla polskiego systemu gazowego oraz planowany harmonogram prac.

Jesienią br. zaplanowane są pierwsze spotkania z mieszkańcami gmin przez które będzie przebiegać ta inwestycja. Obecnie trwa faza projektowa, w której ustalany jest prawdopodobny przebieg tej strategicznej inwestycji przez nasz samorząd. W kolejnych etapach wydawane będą decyzje: środowiskowa, celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac planuje się na 2024 rok, a ich zakończenie w 2026.

Warto nadmienić, że budowa gazociągu relacji Gustorzyn – Gardeja jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac nad tym projektem oraz o terminach spotkań konsultacyjnych.

 


Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.


Celem realizacji zadania „Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.” jest wsparcie opieki nad miejscem pamięci powstałym na terenie dokonywania masowych egzekucji przez Niemców w 1939 roku. Wnioskodawca pragnie nadać właściwą rangę temu miejscu i w ramach prac konserwatorskich odnowić istniejącą konstrukcję, sam teren zaś utwardzić i wybrukować. Wnioskodawca zaplanował również szerokie działania badawcze, których wynikiem ma być opis tła zbrodni oraz sporządzony katalog osób, które straciły życie w białochowskich egzekucjach.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustawionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Całkowita wartość zadania pn. “Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.” wynosi 47.750,00 zł
(w tym dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł) w ramach programu
“Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.


Promesa z programu EKO-STRAŻAK 2021 dla OSP Rogóźno.

W ramach tegorocznego naboru z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie otrzymała wsparcie w kwocie 8 400 zł na wymianę drzwi zewnętrznych w strażnicy. Pozostała kwota inwestycji o środki w wysokości 3 600 zł zostanie uzupełniona z budżetu naszego samorządu. Promesę w imieniu WFOŚiGW w Toruniu wręczył jego Prezes – Ireneusz Stachowiak w obecności m.in.: minister Iwony Michałek, poseł na Sejm RP dr Joanny Borowiak, doradcy wojewody Eweliny Lewandowskiej, dyrektor biura minister Anny Gembickiej – Magdaleny Nowak oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Kaczmarka.


Kolejne dofinansowanie dla naszego samorządu.

W miniony poniedziałek w Bobrownikach przyznano dotacje na budowę małych obiektów sportowych i sal gimnastycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Gmina Rogóźno otrzymała kwotę 19 000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Szembruczku. W ramach czwartej edycji programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” do 23 samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego trafi łącznie 550 tysięcy złotych. Promesę na rzecz samorządu odebrał Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno z rąk Anety Jędrzejewskiej – członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP.


Budowa światłowodów w Gminie Rogóźno.

Informujemy mieszkańców, że na terenie województwa kujawsko- pomorskiego rozpoczyna się kolejny etap prac projektowych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegających na budowie światłowodu umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Inwestycja realizowana jest przez firmę NEXERA Sp. z o.o. która wygrała przetarg na realizacje projektu na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego. Program ma na celu Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich.

W związku z tym, przedstawiciele firmy NEXERA Sp. z o o odwiedzają mieszkańców w celu podpisania stosownych zgód. Podpisywane przez właścicieli działek zgody, na pasie których przebiega infrastruktura, nie oznaczają automatycznego korzystania z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą oferowane w przyszłości przez operatorów lokalnych, wykorzystujących wybudowaną w ten sposób sieć światłowodową. Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z budową sieci.

Internet szerokopasmowy umożliwia przekazywanie wysokiej jakości obrazów, filmów, oglądanie telewizji internetowej, telefonowanie przez Internet z możliwością oglądania rozmówcy. Pozwala na korzystanie z różnorodnych zaawansowanych usług zdrowotnych, edukacyjnych czy społecznych np. eusług takich jak: e-szkoła, e-PUAP, e-zdrowie. Wszystkie te usługi są możliwe przy wykorzystaniu jednego kabla światłowodowego.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców o współpracę, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu będziemy mogli sprawnie i terminowo wybudować potrzebną sieć Internetu światłowodowego.

Więcej informacji dot. realizacji projektu:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/instytucje/instytucje-realizujace-program/
https://www.nexera.pl/

Dokumenty do pobrania:
Umowa dostęp do nieruchomości
Oświadczenie właściciela

 


Koniec remontu drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty.

 

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty o łącznej długości  2662 metry. Ostatni odcinek wyremontowała firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Koszt całości wyniósł 3 160 485,98 zł, z czego 1 579 627,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

W przecięciu wstęgi oraz objeździe wzięli udział: Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau, Starosta Grudziądzki Adam Olejnik, Wicestarosta Marcin Dziadzio, Członek Zarządu Aleksander Zadykowicz, Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof  Polesiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Marzena Dembek, radna powiatu Joanna Jasińska, radni gminy Rogóźno – Tomasz Kurzyński, Maciej Gachewicz i Radosław Wódka, poprzedni kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Janusz Różański i obecny kierownik Rafał Zieliński z zastępcą Jakubem Tadychem, a także  inspektor nadzoru robót remontowych.

Przy tej drodze zlokalizowany jest kamień upamiętniający budowę 9 km dróg przez mieszkańców Gromady Wydrzno w latach 60-tych. Z tego miejsca dziękuję Hannie Marszałek za jego odrestaurowanie i przywrócenie dawnej świetności.

 

fot. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 

 

 


Informacja w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących drogi S5.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,
Mające na uwadze przygotowane Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wstępne korytarze i warianty poprowadzenia nowego odcinka drogi ekspresowej S5 przez teren powiatu grudziądzkiego, nasz samorząd w najbliższym czasie ogłosi konsultacje społeczne, tak aby poznać Wasz głos w tej ważnej sprawie dla Gminy Rogóźno.
O szczegółach i terminie konsultacji będę Państwa na bieżąco informował.
Z poważaniem
Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

Środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na projekt pn. „Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.”

Miło nam poinformować, że projekt pn. „Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.” złożony przez Gminę Rogóźno otrzymał dotację w kwocie 35.000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. W ramach projektu wykonamy konserwację miejsca pamięci, a także przeprowadzimy działania badawcze i edukacyjne. Dzięki funduszom pozyskanym z MKDNiS ważne dla społeczności gminy i regionu miejsce zyska po wielu latach nowe oblicze. Miejsce pamięci w Białochowie, to miejsce, które należy godnie uhonorować, tak aby pamięć o ofiarach, które naród polski złożył podczas II wojny światowej była przekazywana następnym pokoleniom.

 


Rozpoczęły się prace związane z równaniem gminnych dróg gruntowych.

Na terenie Gminy Rogóźno od dziś trwają prace polegające na profilowaniu (równaniu) gminnych dróg gruntowych połączone z ich remontami. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace zakończą się w pierwszej dekadzie maja. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności. Wszelkie sugestie dotyczące prowadzonych prac prosimy kierować do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno.