Inwestycje


Spotkanie z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie planów budowy kolei dużych prędkości.

W minioną środę (01.02.2023 r.) Krzysztof Polesiak Wójt Gminy wraz z Magdaleną Pokojską – Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz firm: Transprojekt Gdański sp. z o.o. oraz Infra–Centrum Doradztwa sp. z o.o. które na zlecenie CPK wykonują Rozszerzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ-R) dla projektu pn. “Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie oraz budowa linii kolejowej na odcinku Grudziądz-Gdańsk”.

W ramach projektowanych linii kolejowych, które mają powstać przy CPK, jest linia kolejowa nr 5 na odcinku Lipno-Gdańsk, nr 242 na odcinku Grudziądz–Warlubie, a także budowa łącznic spajających ww. linie z istniejącą siecią kolejową.

Bazą do analiz wariantów w ramach STEŚ są rozwiązana koncepcyjne wypracowane w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Lotniczego (SSL), dostępne pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

 


Spotkanie informacyjne firmy GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie budowy gazociągu.

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2023 r.g. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Gardeja.
Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom z gmin: Gruta, Grudziądz i Rogóźno. Wezmą w nim udział przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i poświęcone będzie głównie tematyce odszkodowawczej oraz zostanie omówiony status prac.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich naszych mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją.

Gmina Rogóźno inwestuje w wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego.

Ruszyły pracę związane z wymianą wymianą oświetlenia ulicznego w naszej gminie. Dzięki umowie podpisanej w styczniu br. przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno ze Spółką ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w przeciągu najbliższych kilkunastu dni zostaną wymienione wszystkie stare oprawy sodowe na oprawy typu LED.
Dzięki tej inwestycji jako samorząd:
✅️ poprawiamy widoczność oświetlonych miejsc, a tym samym bezpieczeństwo naszych mieszkańców;
✅️ ograniczamy koszty zużycia energii;
✅️ poprawiamy estetykę naszej gminy;
✅️ ograniczamy emisję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

 


Informacja związana z dostępem do sieci światłowodowej na terenie Gminy Rogóźno.

W związku z licznymi pytaniami ze strony naszych mieszkańców dotyczącymi możliwości uzyskania dostępu do sieci światłowodowej informuję, że na bieżąco są prowadzone prace związane z jej rozbudową.

Poniżej prezentuję Państwu odnośnik do interaktywnej mapy zasięgu, na której można sprawdzić czy Państwa posesja jest w zasięgu sieci światłowodowej firmy NEXERA Sp. z o.o..

https://www.nexera.pl/pl/map

Na w/w stronie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące budowy sieci światłowodowej, jak i wszelkie dane kontaktowe do firmy NEXERA.

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

 

 


Umowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku podpisana!

Miło nam poinformować, że podpisana została umowa przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Halik z Kamilą Hałupką – Członkiem Zarządu firmy INSTALCOMPACT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdalniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk”. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwotą 2,85 mln złotych, a całkowity koszt jej realizacji wynosi 5,67 mln zł.

Cieszymy się, że inwestycja polegająca na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, wybudowaniu nowego ujęcia wody pitnej, a także wymianie sieci azbestowej i przyłączy poprawi jakość dostarczanej wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rogóźno.

 

 


Gmina Rogóźno otrzyma środki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

 

Gmina Rogóźno otrzyma 94.200 zł (100% dofinansowania) w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. W ramach projektu nasz samorząd usprawni dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury i produktów do wymagań wszystkich obywateli w tym osób z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 


Kolejne środki na gminne inwestycje w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja.

28 lipca 2022 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja na których funkcjonowały byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne. Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno w towarzystwie parlamentarzystów: Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrał z rąk Józefa Ramlaua Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego symboliczny voucher na kwotę 3 mln zł przeznaczony na rozbudowę i modernizację remiz ochotniczych straży pożarnych. To kolejne środki w tym roku pozyskane na gminne inwestycje w naszym samorządzie.

 


GAZ-SYSTEM dla edukacji – środki na doposażenie szkół w Gminie Rogóźno.

Gmina Rogóźno darowiznę w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rogóźno z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni w interaktywne monitory.

Dzięki uzyskanym środkom do: Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Szkoła Podstawowa w Szembruczku oraz Szkoła Podstawowa w Białochowie zostały doposażone w nowoczesne, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej obrazu 65 cali, wraz z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkołom sprzętu.