Inwestycje


Voucher w wysokości 5 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania promes Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno w obecności parlamentarzystów: Anny Gembickiej, Joanny Borowiak i Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Józefa Ramlau – Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego odebrał voucher w wysokości 5 000 000 zł na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno – etap I.

 


Gmina Rogóźno otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych!!!

Dziś zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad. Dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu nasz samorząd otrzyma 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych. Dziękujemy!!!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

 

 

 


Nowa siedziba Nadleśnictwa Jamy.

W miniony piątek – 13 maja 2022 r. – odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Jamy. Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Wiesław Kosecki zaprezentował zaproszonym gościom nowoczesny i ekologiczny budynek wykonany w technologii szkieletowej drewnianej, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 928,14 m2. W uroczystościach uczestniczył Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno, który wziął udział w posadzeniu pamiątkowego dębu niepodległości przy siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Jamy położone jest w północno – wschodniej części RDLP Toruń, graniczy z Nadleśnictwami: Brodnica, Golub-Dobrzyń, Toruń, Żołędowo, Dąbrowa, Osie (RDLP Toruń), Kwidzyn (RDLP Gdańsk) oraz Susz i Iława (RDLP Olsztyn). Duży zasięg terytorialny (1365 km²) sprawia, że lasy pozostające pod zarządem Nadleśnictwa Jamy leżą na terenie wielu jednostek administracji państwowej i samorządowej i tak:

Trzech województw:
kujawsko-pomorskiego 11734 ha,
pomorskiego 70 ha,
warmińsko-mazurskiego 6105 ha.

Siedmiu powiatów: brodnickiego 34 ha, chełmińskiego 2171 ha, grudziądzkiego 9266 ha, wąbrzeskiego 81 ha, miasta Grudziądz 182 ha, kwidzyńskiego 70 ha, nowomiejskiego 6105 ha.

Szesnastu gmin: Jabłonowo Pomorskie 34 ha, Chełmno 977 ha, Miasto Chełmno 20 ha, Stolno 1174 ha, Grudziądz 3325 ha, Gruta 830 ha, Łasin 550 ha, Radzyń Chełmiński 14 ha, Rogóźno 3816 ha, Świecie nad Osą 731 ha, Płużnica 81 ha, Miasto Grudziądz 182 ha, Gardeja 70 ha, Biskupiec 5685 ha, Kurzętnik 7 ha, Nowe Miasto Lubawskie 412 ha.

Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie (mapa powyżej) powstało w 1979 roku z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy i Łąkorz. Składa się z kilkuset (251) kompleksów leśnych rozrzuconych na powierzchni 1365 km².

 

 


Promesa na zakup samochodu w kwocie 500.000 zł dla OSP Szembruk.

Wczoraj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup nowych samochodów pożarniczych. Z budżetu państwa na zakup wozów dla kujawsko-pomorskich strażaków przeznaczone zostało 10 396 000 zł, które zostało podzielone na 26 promes, w tym na promesę dla OSP Szembruk. Promesę na zakup samochodu w kwocie 500 000 zł wręczyli: minister Łukasz Schreiber, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kaczmarek na ręce Grzegorza Marszałka i Macieja Gachewicza oraz Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno. Pozostała część środków na zakup nowego samochodu będzie pochodzić z budżetu Gminy Rogóźno oraz OSP Szembruk.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, Poseł na Sejm RP Tomasz Latos, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu st. bryg. Jacek Kaczmarek i Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

 

 


Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubu Senior+ w Jamach.

W miniony piątek (01.04.2022 r.) odbyło się oficjalne otwarcie Zespołu Ośrodków Wsparcia: Dziennego Domu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubu Senior+ w Jamach, na które nasz samorząd pozyskał środki w wysokości ponad 360.000 zł. W uroczystości udział wzięli: Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Mateusz Czarnowski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej, Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Michał Żmijewski – asystent Mariusza Kałużnego Posła na Sejm RP, Marzena Dembek – Przewodnicząca Rady Powiatu Grudziądzkiego, Zofia Laskowska – Radna Rady Powiatu Grudziądzkiego, Magdalena Parol – Dyrektor GOK w Rogóźnie, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Piotr Pawłowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radni Rady Gminy: Kinga Halik, Sylwia Mazurek, Krystyna Podziawo, Mirosław Klonowski oraz Ryszard Piekoś – Sołtys Białochowa. Gospodarzami wydarzenia byli: Małgorzata Żurawska – Zastępca Kierownika GOPS w Rogóźnie i Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy.
Seniorzy z Gminy Rogóźno będą mogli uczestniczyć w zajęciach, które pomogą im radzić sobie z problemami dnia codziennego. Są to, m.in. zajęcia z rehabilitacyjne, plastyczne czy usprawniające zdolności manualne. Ponadto będą korzystać z pokoi użytkowych. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt modernizacji i wyposażenia obu instytucji zamknął się w kwocie 1 096 270,00 zł, a obie inwestycje uzyskały wsparcie z Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ w wysokości ponad 600 000,00 zł.

Minister Anna Gembicka z wizytą w Gminie Rogóźno.

W miniony poniedziałek (29.11.2021 r.) Gminę Rogóźno odwiedziła Pani Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno w trakcie spotkania z Panią Minister poruszył tematy związane z potrzebami inwestycyjnymi naszego samorządu, które wynikają z rządowego programu #PolskiŁad oraz odwiedził plac przebudowy gminnego budynku na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Senior+.

 


Środki na modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk.

Gmina Rogóźno otrzymała 2,85 mln złotych dofinansowania na modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wręczenie voucherów odbyło się w miniony piątek (19 listopada) w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, gdzie Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak odebrał promesę na realizację tej inwestycji z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua. W uroczystości wzięli udział również Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, posłanka Sejmu RP Joanna Borowiak oraz posłowie Sejmu RP Jan Krzysztof Ardanowski i Mariusz Kałużny.

Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek.

Milo nam poinformować, zwłaszcza mieszkańców miejscowości Białochowo i Skurgwy, że Gmina Rogóźno podpisała ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu umowę o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek. Dofinansowanie tego zadania przez Gminę Rogóźno wyniesie 200.000 zł, a łączny koszt jego realizacji przez Starostwo Powiatowe opiewa na ponad 980.000 zł. Dzięki współpracy obu samorządów zostanie wyremontowany blisko 1,5 km odcinek tej drogi. Planowany termin zakończenia prac to 10 grudnia br..

 


Strategiczna inwestycja rządowa będzie przebiegać przez Gminę Rogóźno.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. oraz projektanci z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. gościli w Urzędzie Gminy Rogóźno. Przedmiotem spotkania było omówienie projektu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Gustorzyn – Gardeja, którego część (ok. 12 km) przebiegać będzie przez Kłódkę, Rogóźno, Gubiny i Budy. W trakcie spotkania przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. zaprezentowali znaczenie inwestycji dla polskiego systemu gazowego oraz planowany harmonogram prac.

Jesienią br. zaplanowane są pierwsze spotkania z mieszkańcami gmin przez które będzie przebiegać ta inwestycja. Obecnie trwa faza projektowa, w której ustalany jest prawdopodobny przebieg tej strategicznej inwestycji przez nasz samorząd. W kolejnych etapach wydawane będą decyzje: środowiskowa, celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac planuje się na 2024 rok, a ich zakończenie w 2026.

Warto nadmienić, że budowa gazociągu relacji Gustorzyn – Gardeja jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac nad tym projektem oraz o terminach spotkań konsultacyjnych.