Inwestycje


Kolejne środki na gminne inwestycje w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja.

28 lipca 2022 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja na których funkcjonowały byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne. Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno w towarzystwie parlamentarzystów: Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrał z rąk Józefa Ramlaua Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego symboliczny voucher na kwotę 3 mln zł przeznaczony na rozbudowę i modernizację remiz ochotniczych straży pożarnych. To kolejne środki w tym roku pozyskane na gminne inwestycje w naszym samorządzie.

 


GAZ-SYSTEM dla edukacji – środki na doposażenie szkół w Gminie Rogóźno.

Gmina Rogóźno darowiznę w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rogóźno z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni w interaktywne monitory.

Dzięki uzyskanym środkom do: Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Szkoła Podstawowa w Szembruczku oraz Szkoła Podstawowa w Białochowie zostały doposażone w nowoczesne, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej obrazu 65 cali, wraz z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkołom sprzętu.


Kolejne środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rogóźno!!!

Miło nam poinformować, że nasze jednostki Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Szembruku po raz kolejny otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 45.000 zł na zakup sprzętu w ramach programu Mały Strażak. Środki wraz z listami gratulacyjnymi nasi druhowie odebrali z rąk Ireneusza Stachowiaka Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dzięki temu wsparciu do naszego samorządu trafi sprzęt w postaci m.in.: aparatów oddechowych, drabiny nasadkowej i ratowniczej, węży tłocznych, prądownic, szelek bezpieczeństwa czy masztu oświetleniowego PELI .

Serdecznie gratulujemy!

 


Gmina Rogóźno w Programie „Ładowarka w każdej gminie”.

Gmina Rogóźno znalazła się na liście beneficjentów Programu „Ładowarka w każdej gminie”.  W pierwszym naborze do ww. konkursu wpłynęły 584 wnioski, z których wybrano 142 samorządy, gdzie powstaną punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Program „Ładowarka w każdej gminie” ma wspierać rozwój elektromobilności w Polsce poprzez wybudowanie w każdej gminie w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy minimum 22 KW. Warto dodać, że udział Gminy Rogóźno w projekcie nie będzie wymagał zaangażowania środków własnych.

Organizatorem projektu, w którym uczestniczy Gmina Rogóźno, jest Fundacja Lepsza Jakość Życia, z siedzibą w Radomiu. W ramach konkursu Fundacja wraz z partnerem technologicznym wybuduje i uruchomi na własny koszt stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie należącym do gminy, w miejscu atrakcyjnym dla kierowców.

W ramach konkursu nasz samorząd otrzyma proporcjonalny procentowy udział w zyskach wygenerowanych przez zainstalowaną stację ładowania. Samorządy będą mogły przeznaczyć te pieniądze na tańsze ładowania dla swoich mieszkańców. W przypadku przeznaczenia swojego zysku dla mieszkańców w systemie informatycznym zostanie stworzona specjalna taryfa działająca we wszystkich stacjach ładowania w całej Polsce uwzględniająca rabat dla mieszkańca.

 


Voucher w wysokości 5 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania promes Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno w obecności parlamentarzystów: Anny Gembickiej, Joanny Borowiak i Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Józefa Ramlau – Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego odebrał voucher w wysokości 5 000 000 zł na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno – etap I.

 


Gmina Rogóźno otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych!!!

Dziś zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad. Dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu nasz samorząd otrzyma 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych. Dziękujemy!!!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

 

 

 


Nowa siedziba Nadleśnictwa Jamy.

W miniony piątek – 13 maja 2022 r. – odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Jamy. Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Wiesław Kosecki zaprezentował zaproszonym gościom nowoczesny i ekologiczny budynek wykonany w technologii szkieletowej drewnianej, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 928,14 m2. W uroczystościach uczestniczył Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno, który wziął udział w posadzeniu pamiątkowego dębu niepodległości przy siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Jamy położone jest w północno – wschodniej części RDLP Toruń, graniczy z Nadleśnictwami: Brodnica, Golub-Dobrzyń, Toruń, Żołędowo, Dąbrowa, Osie (RDLP Toruń), Kwidzyn (RDLP Gdańsk) oraz Susz i Iława (RDLP Olsztyn). Duży zasięg terytorialny (1365 km²) sprawia, że lasy pozostające pod zarządem Nadleśnictwa Jamy leżą na terenie wielu jednostek administracji państwowej i samorządowej i tak:

Trzech województw:
kujawsko-pomorskiego 11734 ha,
pomorskiego 70 ha,
warmińsko-mazurskiego 6105 ha.

Siedmiu powiatów: brodnickiego 34 ha, chełmińskiego 2171 ha, grudziądzkiego 9266 ha, wąbrzeskiego 81 ha, miasta Grudziądz 182 ha, kwidzyńskiego 70 ha, nowomiejskiego 6105 ha.

Szesnastu gmin: Jabłonowo Pomorskie 34 ha, Chełmno 977 ha, Miasto Chełmno 20 ha, Stolno 1174 ha, Grudziądz 3325 ha, Gruta 830 ha, Łasin 550 ha, Radzyń Chełmiński 14 ha, Rogóźno 3816 ha, Świecie nad Osą 731 ha, Płużnica 81 ha, Miasto Grudziądz 182 ha, Gardeja 70 ha, Biskupiec 5685 ha, Kurzętnik 7 ha, Nowe Miasto Lubawskie 412 ha.

Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie (mapa powyżej) powstało w 1979 roku z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy i Łąkorz. Składa się z kilkuset (251) kompleksów leśnych rozrzuconych na powierzchni 1365 km².

 

 


Promesa na zakup samochodu w kwocie 500.000 zł dla OSP Szembruk.

Wczoraj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup nowych samochodów pożarniczych. Z budżetu państwa na zakup wozów dla kujawsko-pomorskich strażaków przeznaczone zostało 10 396 000 zł, które zostało podzielone na 26 promes, w tym na promesę dla OSP Szembruk. Promesę na zakup samochodu w kwocie 500 000 zł wręczyli: minister Łukasz Schreiber, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kaczmarek na ręce Grzegorza Marszałka i Macieja Gachewicza oraz Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno. Pozostała część środków na zakup nowego samochodu będzie pochodzić z budżetu Gminy Rogóźno oraz OSP Szembruk.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, Poseł na Sejm RP Tomasz Latos, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu st. bryg. Jacek Kaczmarek i Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

 

 


Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubu Senior+ w Jamach.

W miniony piątek (01.04.2022 r.) odbyło się oficjalne otwarcie Zespołu Ośrodków Wsparcia: Dziennego Domu Senior+ w Rogóźnie oraz Klubu Senior+ w Jamach, na które nasz samorząd pozyskał środki w wysokości ponad 360.000 zł. W uroczystości udział wzięli: Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Mateusz Czarnowski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej, Adam Olejnik – Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Michał Żmijewski – asystent Mariusza Kałużnego Posła na Sejm RP, Marzena Dembek – Przewodnicząca Rady Powiatu Grudziądzkiego, Zofia Laskowska – Radna Rady Powiatu Grudziądzkiego, Magdalena Parol – Dyrektor GOK w Rogóźnie, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Piotr Pawłowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radni Rady Gminy: Kinga Halik, Sylwia Mazurek, Krystyna Podziawo, Mirosław Klonowski oraz Ryszard Piekoś – Sołtys Białochowa. Gospodarzami wydarzenia byli: Małgorzata Żurawska – Zastępca Kierownika GOPS w Rogóźnie i Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy.
Seniorzy z Gminy Rogóźno będą mogli uczestniczyć w zajęciach, które pomogą im radzić sobie z problemami dnia codziennego. Są to, m.in. zajęcia z rehabilitacyjne, plastyczne czy usprawniające zdolności manualne. Ponadto będą korzystać z pokoi użytkowych. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Całkowity koszt modernizacji i wyposażenia obu instytucji zamknął się w kwocie 1 096 270,00 zł, a obie inwestycje uzyskały wsparcie z Wieloletniego Programu Rządowego Senior+ w wysokości ponad 600 000,00 zł.