Zdrowie


Gminny Ośrodek Zdrowia w Rogóźnie rozpoczyna działalność jako POZ EUROMEDICA.

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2022 r. Ośrodek Zdrowia w Rogóźnie ruszył oficjalnie jako BEZPŁATNA Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej pod szyldem EUROMEDICA.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ze strony Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno przychodnia posiada umowę z NFZ, a więc wszystkie usługi są BEZPŁATNE. Przy wyborze przychodni NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA.
Przychodnia czynna będzie w godzinach: 8:00-18:00, a przychodnia dla Pacjentów otwiera swoje podwoje już o 7:30.
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Euromedica Rogóźno, Rogóźno 90, 86-318 Rogóźno
Dla jej Pacjentów został uruchomiony nowy numer 52 52 19 100 oraz strona internetowa www.przychodnie-gminne.pl

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie.

W dniu 08.06.2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Rada Społeczna jest organem opiniodawczo – doradczym Kierownika GOZ w Rogóźnie. Na posiedzeniu jej członkowie zaopiniowali pozytywnie wykonanie planu finansowego za 2020 rok, podział zysku za 2020 rok, a także plan finansowy na rok 2021.
Skład nowej Rady Społecznej przedstawia się następująco:
– Mariusz Szczubiał – osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Rogóźno jako przewodniczący;
Katarzyna Dudek – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
– Hanna Hydzik – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno;
– Jacek Kamiński – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno;
Kamilla Marszałek – przedstawiciel Rady Gminy Rogóźno.
Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy pogratulował wyboru nowo wybranym członkom, życząc im jednocześnie wielu cennych inicjatyw, które przysłużą się poprawie opieki zdrowotnej naszych mieszkańców. Podziękował również członkom Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie minionej kadencji za dotychczasowi udział w pracach tego gremium: Pawłowi Żuchowskiemu; Annie Pulkowskiej; Ryszardowi Lipowskiemu; Renacie Pokorskiej oraz Joannie Halik.

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.

Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

  Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.


Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).


Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

 • w miejscu leczenia
 • na stronie internetowej
 • telefonicznie na Twoją prośbę.

 

Informacja powinna zawierać następujące dane:

 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad
 • sposób ustalenia terminu teleporady
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
 • instrukcje o:
  • sposobie realizacji e-recepty
  • sposobie realizacji e-skierowania
  • sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
  • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
  • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

 

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

Jak przebiega teleporada

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Gdzie do lekarza

Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:

 • listy poradni POZ, które udzielają teleporad
 • wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.

 

Poszukaj odpowiedniej dla siebie poradni, w której znajdziesz pomoc – kliknij

 

 


Aktualny wykaz telefonów do Poradni Specjalistycznych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że Centralna Rejestracja RSS w Grudziądzu wznowiła osobistą rejestrację do Poradni Specjalistycznych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy również zaktualizowaną listę nr tel. do rejestracji poszczególnych Poradni.
W przypadku utrudnionego kontaktu telefonicznego wszelkie zapytania można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej https://bieganski.org/pl/kontakt lub na adres mailowy kancelaria@bieganski.org.pl, podając swój nr tel. oraz Poradnię/ Pracownię, do której chcą się Państwo zarejestrować.