GOPS


Indywidualne spotkania ze specjalistami – kosmetyczka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Indywidualne spotkania ze specjalistami – kosmetyczka” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Wizyty studyjne inspirująco – motywujące jednodniowe – Opera Nova w Bydgoszczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Wizyty studyjne inspirująco – motywujące jednodniowe – Opera Nova w Bydgoszczy.” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Warsztaty komputerowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty komputerowe.” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – warsztaty kulinarne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – warsztaty kulinarne” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

 


Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe jedzenie ma znaczenie”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe jedzenie ma znaczenie” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

 


Wyłączeni ale otwarci – zapytanie ofertowe

Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie w związku z realizacją projektu pn. „Wyłączeni ale otwarci”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację działań przewidzianych w projekcie.

 

Do pobrania:

1. Usługi fizjoterapeutyczne

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

3. Spotkanie z dietetykiem

4. Warsztaty florystyczne

5. Warsztaty kulinarne

6. Warsztaty wikliniarskie

7. Warsztaty komputerowe


Informacje o projekcie grantowym „Wyłączeni ale otwarci”.

Projekt grantowy „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11,
Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
www.lgdvistula.org

 

Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie rozpoczął realizację projektu pn. „Wyłączeni ale otwarci”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 31.03.2022 r. została zawarta umowa nr 72/G z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (8 k i 2 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w okresie od 01.04.2022 r. do 30.08.2022 nr zawartej umowy

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR.

Cele szczegółowe projektu:

 • Animacja społeczna uczestników projektu
 • Aktywizacja społeczna uczestników projektu
 • Lepsze poznanie się mieszkańców z obszaru wdrażania LSR
 • Włączenie społeczne uczestników projektu

 

Wskaźniki projektu:

 Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6

Efektywność społeczna – 6 osób

Główne zadania w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty komputerowe
 • Indywidualne spotkania ze specjalistami – fizjoterapeuta
 • Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – kulinarne, florystyczne, wikliniarskie
 • Spotkanie z dietetykiem
 • Wizyty studyjne inspirująco-motywujące – kino, opera
 • Wydarzenie otwarte z udziałem społeczności lokalnej

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.08.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 52.688,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50.000,00 zł

Informacja o rekrutacji i uczestnictwie w projekcie „Wyłączeni ale otwarci”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Wyłączeni ale otwarci”. Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2022 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie, Rogóźno 91c, w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Do pobrania:

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY Wyłączeni ale otwarci
 2. REGULAMIN REKRUTACJI Wyłączeni ale otwarci
 3. Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wyłączeni ale otwarci”:

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 1.1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Oświadczenie nr 7

Oświadczenie nr 8

Oświadczenie nr 9

Oświadczenie nr 10

Oświadczenie nr 11