Aktualności


Dostępne Mieszkanie – program wsparcia

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania budżetu Programu.


Akcja sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących w Gminie Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od dnia 28 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków w budżecie będzie możliwość skorzystania z usługi weterynaryjnej polegającej na zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Rogóźno.

Zabiegi zostaną przeprowadzone w Gabinecie Weterynaryjnym „Rudy Kot” przy ul. Generała Józefa Kustronia 3, 86-300 Grudziądz.

Na zabiegi w ww. przychodni będzie umawiał Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno przy dostosowaniu odpowiedniego terminu oraz godziny z lekarzem weterynarii.

Koszty zabiegów w 100% finansuje Gmina Rogóźno.

Wszystkie koty zostaną odrobaczone i odpchlone po zabiegu.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie formularza „Wniosek o sfinansowanie zabiegu/ów kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących” oraz złożenie go w Biurze Obsługi Mieszkania w siedzibie Urzędu Gminy.

Formularz dostępny są w Urzędzie Gminy Rogóźno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.rogozno.ug.gov.pl/zwierzeta.html .

Usługa zostanie sfinansowana z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie Rogóźno na rok 2022”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 2 lub pod numerem tel. 609 -738-750.

 

Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji – pobierz

 


21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego składam Państwu serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za wkład i zaangażowanie w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej.

Życzę Państwu, aby każdy dzień odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był źródłem motywacji do dalszych wysiłków i osiągania zamierzonych celów.

Dziękuję za trud, zaangażowanie i włożone serce w realizowanie działań na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia.

Niech wykonywana praca daje Państwu dużo radości, ludzkiej wdzięczności oraz życzliwości.

Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak również osobistym.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Renowacja i konserwacja organów piszczałkowych w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach.

Wczoraj w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanych za ponad 60,0 tys. zł organów piszczałkowych, które pochodzą z poł. XIX w. W renowację i konserwację organów zaangażował się Ks. kan. Kazimierz Flisikowski, a nie byłaby ona możliwa bez udziału i wsparciu parafian i wiernych, przy współudziale Tomasza Kozikowskiego (prace stolarskie), Waldemara Olszewskiego i Roberta Szczygielskiego (prace organomistrzowskie i konserwatorskie), Bartosza Sobolewskiego (prospekt organowy). Warto dodać, że to wydarzenie zostało uświetnione koncertem organowym połączonym ze śpiewem Michała Rajewskiego (baryton) i Kacpra Kopańskiego (organista).


Uwaga oblodzenie!!!

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  dotyczy wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 18:00 dnia 20.11.2022r.  do godz. 10:00 dnia 21.11.2022r.

Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5’C do -1ºC, lokalnie spadek do -11ºC, przy gruncie od -7ºC do -4ºC, lokalnie -13ºC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 161.


Gmina Rogóźno inwestuje w wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego.

Ruszyły pracę związane z wymianą wymianą oświetlenia ulicznego w naszej gminie. Dzięki umowie podpisanej w styczniu br. przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno ze Spółką ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w przeciągu najbliższych kilkunastu dni zostaną wymienione wszystkie stare oprawy sodowe na oprawy typu LED.
Dzięki tej inwestycji jako samorząd:
✅️ poprawiamy widoczność oświetlonych miejsc, a tym samym bezpieczeństwo naszych mieszkańców;
✅️ ograniczamy koszty zużycia energii;
✅️ poprawiamy estetykę naszej gminy;
✅️ ograniczamy emisję szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

 


Nabór do szkółki kolarskiej TEAM ORLIK Rogóźno.

Szkółka Team Rogóźno ORLIK zaprasza chętne dzieci klas 3, 4, 5, 6 – zarówno chłopców i dziewczęta na zajęcia z kolarstwa. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu wtorki i czwartki godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Rogóźnie. Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na sali gimnastycznej, treningi na rolkach oraz trenażerach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 785 768 300.

 


ARiMR wydłużyła termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 23 listopada 2022 r. wydłużyła termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach w programie dla rodzin znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2