Aktualności


Współpraca Gminy Rogóźno z Caritas Diecezji Toruńskiej.

W dniu dzisiejszym gminę Rogóźno odwiedził ks. prałat Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, a od niedawna również Dyrektor Grudziądzkie Centrum Caritas w Grudziądzu. Dzięki nawiązanej współpracy Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno z szefem diecezjalnego Caritasu, do naszej gminy trafiło ponad 500 paczek zawierających produkty żywnościowe oraz produkty gospodarstwa domowego. Paczki do mieszkańców gminy Rogóźno, którzy ukończyli 65 rok życia, dystrybuowali w ostatnich dniach pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie. Za okazane wsparcie i pomoc składamy serdeczne podziękowania.

 


Uwaga, silny wiatr!!!

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 19:00 dnia 23.09.2021 r. do godz. 08:00 dnia 24.09.2021 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 


Emilia Dembek i Hanna Marszałek-Piecuch – absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy miał przyjemność się spotkać się z mieszkankami naszego samorządu – Emilią DembekHanną Marszałek-Piecuch, które zostały absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi. Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to przedsięwzięcie kierowane do młodych mieszkańców gmin wiejskich, którego organizatorem jest Fundacja Kuźnica, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czterodniowy pobyt w akademii (od 9 do 12 września 2021 r.) wypełniony debatami, wykładami oraz warsztatami otwiera przed jej absolwentami nowe możliwości, które mogą zostać wykorzystane na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Pierwszym efektem udziału naszych mieszkanek w akademii jest założenie Klubu Europejskiego, którego ideą będzie przybliżenie możliwości jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej oraz zwiększenie udziału aktywności młodych osób wśród samorządowej społeczności. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Klubie Europejskim oraz jego działalnością prosimy o kontakt pomysłodawczyniami tego projektu.

 


Akcja przewonienia gazu ziemnego “JESIEŃ 2021”.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 05.10-07.10.2021 r. na terenie gminy Rogóźno akcję przewonienia gazu ziemnego “JESIEŃ 2021”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniamy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.


Prowadzisz sklepik szkolny ? Nie przegap terminu na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek.

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS
o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.
Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Właściciele sklepików szkolnych, którzy mieli przestój w prowadzeniu działalności i ponieśli straty
z powodu pandemii, mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku. Muszą jednak spełnić określone w przepisach warunki i najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w tych miesiącach, za które ubiegają się o zwolnienie. Spadek przychodu należy porównać do przychodu z września z 2019 r. lub września 2020 r.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników

30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy  świadczą usługi na rzecz muzeów. Mogą oni ubiegać się
o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku pod warunkiem m.in. spadku przychodu

o co najmniej 75 proc. Należy porównać przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem
o zwolnienie w stosunku do tego samego miesiąca z 2019 roku – dodaje rzeczniczka.

Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek
o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).


Uwaga gwałtowne wzrosty stanów wody!!!

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Dolna Wisła (pomorskie, kujawsko-pomorskie).

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021r. do godz. 00:00 dnia 18.09.2021r. 

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również miejscami o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów wysokich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Krzysztofik


Dyżur telefoniczny ZUS. Wszystko o emeryturach czerwcowych.

18 września wejdą w życie przepisy, które na stałe zmienią zasady wyliczania czerwcowych emerytur na korzystniejsze. Pytań i wątpliwości jest wiele, dlatego toruński i bydgoski oddział ZUS organizują dyżur telefoniczny poświęcony tej tematyce. 22 września w godz. od 10 do 12.00 pod nr tel. 56 610 93 12 na pytania odpowiadać będą Wanda Stróżyk, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń oddziału ZUS w Toruniu oraz Renata Kotas Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Z kolei w bydgoskim oddziale ZUS dyżur odbędzie się 27 września, a przy telefonie zasiądą Monika Bernadowicz, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń oraz Grażyna Mucha, Główny specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Dzwonić można w godz. od 9 do 11.00 pod nr. tel. 52 34 18 704.

Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

  • Kto może skorzystać ze zmiany przepisów?
  • Jakie świadczenia ZUS przeliczy z urzędu?
  • Czy zasady obliczania emerytur czerwcowych będą obowiązywały w przyszłym roku?
  • Kiedy najlepiej złożyć wniosek o emeryturę?
  • Na czym polega waloryzacja składek?