Azbest


Pozyskaj dofinansowanie na utylizację azbestu.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2021 roku. Dotacja udzielana jest
w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2021 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2021 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Rogóźno i na stronie internetowej www.rogozno.ug.gov.pl

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 / 46 870 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK AZBEST 2021 ROK – pobierz

OŚWIADCZENIE AZBEST 2021 ROK – pobierz

 


Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że najbliższych tygodniach na terenie Gminy Rogóźno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację na terenie Gminy przeprowadzą pracownicy firmy EKOLOG Sp. z o.o. z Poznania. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac.


Dotacja na utylizację azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2019 roku. Dotacja udzielana jest w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady oraz opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach maj – październik 2019 roku.

 

Wniosek – pobierz

Oświadczenie – pobierz

 

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno (pokój nr 16) w terminie do 15 marca 2019 roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 468 70 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl


Informacja o zutylizowanym azbeście

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 51,82 ton. Zadanie zostało w 70% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu priorytetowego AZBEST 2018. Pozostałe 30% wartości zadania zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane było w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno. Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Rogóźno


Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2018 roku” realizować będzie firma F.H.U. „GRA-MAR” Joanna Malinowska z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, ul. Chopina 35. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony ww. firmy jest Pan Maciej Wierzbowski tel. 694 169 093.


Dofinansowanie na utylizację azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2018 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno pokój nr 16 w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 4687025 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl


Informacja o zutylizowanym azbeście

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2017 rok przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 51,043 ton. Zadanie zostało w 70% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest przy udziale NFOŚiGW. Pozostałe 30% wartości zadania zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane było w miesiącach czerwiec – październik 2017 roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 18 nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno. Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Rogóźno


Informacja o wyborze wykonawcy na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2017 roku” realizować będzie firma „MG ECO INVEST” Bartosz Marcinkowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Handlowy Młyn 27. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony ww. firmy jest Pan Tomasz Reiwer tel. 694 169 093.