Archiwum dnia: 13 września 2023


Dofinansowanie Gminy Rogóźno na zakup samochodu dla KMP w Grudziądzu.

Wczoraj Urząd Gminy odwiedził insp. Tomasz Lubiejewski – Komendant KMP w Grudziądzu wraz z kom. Marcinem Wojtczakiem – I zastępcą Komendanta Miejskiego. W trakcie spotkania zostały poruszone sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, a także dalszej współpracy w zakresie prewencji. Jednocześnie była to okazja do przekazania umowy darowizny w kwocie 10.000 zł z budżetu naszego samorządu podpisanej przez Krzysztof Polesiak Wójta Gminy i Marzeny Halik – Skarbnik na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

 


Podsumowanie II Biegu Krzyżaka.

Było „krzyżacko” i gorąco … II Bieg Krzyżaka za nami. Ponad 70 zawodniczek i zawodników na dystansie 5 i 10 km wzięło udział w biegu promującym krajobrazy Gmina Rogóźno.

Dziękujemy a zawodnikom i kibicom za obecność w tak upalną wrześniową sobotę.

Na dystansie 5 km wśród Pań zwyciężyła Karolina Michalik (4 Pułk Chemiczny) z czasem 22:58. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Kalisz z wynikiem 25:29, a trzecie Teresa Bober z czasem: 27:26.

Wśród mężczyzn na dystansie 5 km najlepszy okazał się Bartosz Szyplewski (Parkrun Grudziądz) z czasem 18:58. Kolejne miejsca zajęli Damian Stankiewicz (Start Team Wąbrzeźno) czas: 19:12 oraz Krzysztof Retecki (LKS BOGMAR / GINTER-ekotechnika / PRESTO) z wynikiem 19:17.

Z kolei na dystansie 10 km najlepsza okazała się Marta Nadolecka (Parkrun Grudziądz) z wynikiem: 49:08. Drugie miejsce zajęła Sylwia Osińska z czasem 51:40, a trzecie Joanna Wasilewska (Parkrun Grudziądz) – czas: 54:23.

Wśród Panów bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Szczepański, (Start Team Wąbrzeźno) z czasem: 37:06. Tuż za nim uplasował się Mariusz Ziółkowski z wynikiem 40:29, a trzecie miejsce zajął Piotr Kopczyński (Zefirus Team) osiągając czas 41:38.

Pełne wyniki można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.wbtiming.pl/Events/ResultsDistance/6295

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji tego wydarzenia.

 


Akcja zostań społecznym opiekunem kotów!!!

INFORMACJA

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy Urząd Gminy Rogóźno, w ramach obowiązującego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi prowadzi nabór wśród mieszkańców gminy dotyczący wyłonienia społecznych opiekunów dla kotów wolno żyjących.

Aby, otrzymać budkę dla kotów wolno żyjących, należy:

1.    złożyć wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów oraz oświadczenie,że dobrowolnie sprawuje się opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz zajmuje się dokarmianiem kotów.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogóźno https://bip.rogozno.ug.gov.pl/sprawowanie-opieki-nad-zwierzetami-wolnozyjacymi.html, na stronie internetowej Gminy Rogóźno w zakładce Aktualności oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Społecznym Opiekunem Kotów może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Rogóźno.

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.

Opiekun wpisany do rejestru społecznych opiekunów kotów (na podstawie wypełnionego wniosku) obowiązany jest:

1.    Przestrzegać zasad dotyczących dokarmiania kotów wolno żyjących zawartych w Zarządzeniu Nr 18/2023/O Wójta Gminy Rogóźno z dnia 14 kwietnia 2023 r oraz odrębnych przepisów prawa. Z powyższym Zarządzeniem można zapoznać się wchodząc w poniższy link: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/937776/Zarzadzenie-18_2023_O

Osoba wpisana do rejestru jako społeczny opiekun kotów otrzyma:

– budkę dla kotów,

– karmę dla kotów (1 raz na miesiąc w okresie listopad-marzec) przyznawaną na odrębny wniosek opiekuna,

Uwaga !!!

Po POZYTYWNYM rozpatrzeniu wniosku opiekun kotów zobowiązuje się do:

·         Dokarmiania kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt, wskazanym we wniosku miejscu,

·         Zgłaszania niezwłocznie zmiany danych wskazanych we wniosku,

·         Przechowywania karmy w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem,

·         Brania czynnego udziału w zmniejszaniu populacji kotów.

Wnioski o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca
w terminie do 29 września 2023 r.

 

Klauzula informacyjna RODO dostępna pod adresem:

https://bip.rogozno.ug.gov.pl/karmiciele-zwierzat.html

Wniosek-o-wpis-rejestru-opiekunow-kotow-1 — kopia

Wniosek społecznego opiekuna kotów o przyznanie karmy — kopia