Archiwum dnia: 6 września 2023


Uwaga emeryci i renciści!

Z początkiem września zmieniły się limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Będą obowiązywać do końca listopada. Aby nie narazić się na zmniejszenie świadczenia, przychód nie może przekroczyć miesięcznie 4904,10 zł brutto.

Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. Od 1 września obowiązują nowe, nieco niższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Wynika to ze spadku przeciętnego wynagrodzenia w kraju za II kwartał 2023 r. w stosunku do wynagrodzenia krajowego obowiązującego w I kwartale 2023 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszane. Od 1 września limit ten wynosi odpowiednio 4904,10 zł brutto9107,50 zł brutto.

Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, miesięczne zarobki nie powinny przekroczyć 4904,10 zł brutto. Jeśli przychód przekroczy 4904,10 zł brutto, ale będzie niższy niż 9107,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS można maksymalnie zmniejszyć o 794,35 zł, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy o kwotę 595,80 zł, a rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba o 675,24 zł. Natomiast  jeśli dodatkowe przychody przekroczą miesięcznie 9107,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zawieszone- wyjaśnia rzeczniczka.

Kiedy można dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Jest jeden wyjątek od tej reguły -gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto).
Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Wysokością przychodów nie muszą też przejmować się osoby, które pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od przyznanej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Limity nie dotyczą niektórych rencistów

Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń, również mogą dorabiać bez ograniczeń.

Od 1 stycznia 2022 r., takie sama zasady i limity dorabiania obowiązują również osoby pobierające renty socjalne.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Zebrania sołeckie w Gminie Rogóźno.

Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Rogóźno na zebrania sołeckie, które odbędą się w najbliższych dniach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zebrania będą miały miejsce w godzinach popołudniowych. W trakcie zebrań zostaną zatwierdzone podziały środków z funduszy sołeckich na 2024 rok oraz omówione sprawy bieżące gminy.

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

 


Podsumowanie Dożynek Gminnych 2023.

Dziękczynienie za plony, występy artystyczne, atrakcje dla małych i dużych, pyszne jedzenie i dobrych humor towarzyszyły przybyłym w sobotnie popołudnie na boisko szkolne w Rogóźnie.

Tradycyjnie obchody Święta Plonów rozpoczęły się uroczystą mszą święta w kościele pw. św. Wojciecha Męczennika w Rogóźnie, gdzie dziękowano za plony jak i modlono się o dalszy urodzaj. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na teren boiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie tegoroczni starostowie Państwo Monika i Jarosław Kozłowscy przekazali na ręce Wójta Krzysztofa Polesiaka symboliczny bochen chleba, którym to Włodarz tradycyjnie dzielił się z uczestnikami święta plonów.

Wydarzenie uświetniły występy zespołu TOP GIRL oraz Thomasa Grotto. Przejażdżki konne dla najmłodszych, dmuchane zjeżdżalnie, pyszne potrawy przygotowane przez koła gospodyń, tradycyjna wojskowa grochówka oraz huczna i wesoła zabawa taneczna, mówiąc krótko dla każdego coś dobrego.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji oraz udział w gminnym święcie plonów. Dziękuję ks. proboszczowi Krzysztofowi Juchniewiczowi oraz ks. kanonikowi Grzegorzowi Grabowskiemu oraz ks. Damianowi Wacławskiemu za sprawowanie koncelebrowanej Mszy św., dziękuję całej służbie liturgicznej, jak również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że msza miała tak uroczysty charakter: pocztom sztandarowym, panu organiście, niosącym dary oraz tym, którzy te dary ofiarowali, a także wszystkim, którzy pracowali, aby udekorować kościół na to wyjątkowe święto.

Dziękujemy starostom dożynek: państwu Monice i Jarosławowi Kozłowskim z Szembruczka.

Dziękujemy wszystkim rolnikom i mieszkańcom, jednostkom gminnym i organizacjom, których przedstawiciele wzięli udział w tegorocznym święcie plonów, w szczególności uczestnikom korowodu dożynkowego za tak liczny udział.

Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, które wiele dni pracowały, aby przygotować wieńce i witacze dożynkowe. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorowi i pracownikom GOK, Sołtysom, Radom Sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, pani dyrektor i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogóźnie. Dziękujemy jednostkom straży pożarnej OSP Szembruk i OSP Rogóźno za zabezpieczenie korowodu, a firmie AGROMIL za przewóz wieńców dożynkowych.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy materialnie i finansowo wsparli tę uroczystość.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy zorganizowaliśmy wydarzenie, które jest bez wątpienia wizytówką naszej gminy i jednocześnie finansowo wsparliśmy zbiórkę na zakup protezy dla Marcina.

Do zobaczenia za rok.

 

 

 


Rok szkolny 2023/2024 oficjalnie rozpoczęty.

W miniony poniedziałek odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Wraz z nowym rokiem szkolnym Dyrektorami naszych jednostek oświatowych zostali:

p. Marlena Lech – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogóźnie
p. Adriana Kozikowska – Hackert – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szembruczku
p. Karol Gardjan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białochowie.

Gratulujemy i życzymy im samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

Z kolei uczniom, gronu pedagogicznemu i rodzicom życzymy aby ten rok szkolny będzie pełen pasji, zaangażowania i nowych osiągnięć. Życzymy Wam owocnych działań, ciekawych wyzwań i satysfakcji z każdego sukcesu, który wspólnie osiągniemy.