Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, które odbędzie się:
🔹 31 maja 2023 r. (tj. środa)
🔹 o godzinie 17.00
🔹 w świetlicy wiejskiej w Oborach (gm. Stolno).

Porządek:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. LSR na lata 2023-2027 – Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” na lata 2023-2027:
– Podsumowanie procesu przeprowadzonych konsultacji społecznych – określone problemy i potrzeby.
– Prezentacja LSR, w tym matryca celów i przedsięwzięć, plan komunikacji i sposób wdrażania zadań
w ramach LSR.
5. Wdrażanie LSR na lata 2016-2023.
– Podsumowanie Wdrażania LSR – analiza efektów zrealizowanych dotychczas zadań w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2023 oraz działań animacyjnych i aktywizacyjnych.
– Prezentacja zadań do realizacji do 31.12.2023 r.
6. Kojarzenie partnerów – promocja lokalnej przedsiębiorczości – prezentacja oferty lokalnego przedsiębiorstwa: „Pomysł na biznes – lokalny potencjał szansą rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania LGD „Vistula-Terra Culmensis”.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie.