Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla PES z całej Polski


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego
“OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie  w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  pożyczki na preferencyjnych warunkach. Oferta skierowana jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obecnie Fundacja OIC Poland prowadzi nabór wniosków pożyczkowych od zainteresowanych podmiotów.

W projekcie można ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie.

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczka płynnościowa

 • wartość pożyczki do 50 000 zł
 • okres spłaty do 48 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • zobowiązania handlowe
 • koszty użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie, półprodukty
 • koszty administracyjne
 • zakup drobnego wyposażenia

Pożyczka misyjna

 • wartość pożyczki do 100 000 zł
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie 0%
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
 • możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Oferta skierowana jest dla podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski:

– Fundacji

– Stowarzyszeń

– Warsztatów Terapii Zajęciowej

– Zakładów Aktywności Zawodowej

– Klubów Integracji Społecznej

– Centrów Integracji Społecznej

– pozostałych Podmiotów Ekonomii Społecznej

Składanie wniosków o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki należy przesłać pocztą na adres:

Fundacja „OIC Poland”

 1. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 41

mail: pozyczka@oic.lublin.pl

Szczegółowe informacje o pożyczkach wraz z informacją o wymaganych załącznikach do wniosku pożyczkowego zamieszczone są na stronie www.oic.lublin.pl.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń publikowany jest w mediach społecznościowych Fundacji OIC Poland:

Facebook https://www.facebook.com/Polska-Fundacja-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Wspomagania-Rozwoju-Gospodarczego-OIC-Poland-132473986810340

Linkedin https://pl.linkedin.com/company/oic-poland?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Post 1 – Pożyczka Płynnościowa i Misyjna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą @Fundacja OIC Poland dotyczącą pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej: pożyczki płynnościowej i pożyczki misyjnej.

💰💰💰 Pożyczka płynnościowa

✅z przeznaczeniem na bieżącą działalność pożyczkobiorcy

✅ pożyczki do 50 tys. zł

✅ okres spłaty do 48 miesięcy

✅ karencja w spłacie do 12 miesięcy

✅ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

💰💰💰 Pożyczka misyjna

✅z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy 🇺🇦

✅ pożyczki do 100 tys.

✅ okres spłaty do 60 miesięcy

✅ karencja w spłacie do 12 miesięcy

✅ oprocentowanie 0%

✅ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

✅ możliwości umorzenia 25% kapitału pożyczki

Jeden podmiot może wnioskować jednocześnie o pożyczkę płynnościową oraz pożyczkę misyjną.

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczki udzielane są w ramach środków @BGK – wspieramy rozwój firm

Szczegóły na stronach

👉https://bit.ly/pozyczka_płynnościowa

👉https://bit.ly/pozyczka_misyjna

Post nr 2 – pożyczka płynnościowa

Szukasz dodatkowych źródeł finansowania dla podmiotu ekonomii społecznej?

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej z całej Polski.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

✅ wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)

✅ zobowiązania publiczno-prawne

✅ zobowiązania handlowe

✅ koszty użytkowania infrastruktury

✅ zatowarowanie, półprodukty

✅ koszty administracyjne

✅ zakup drobnego wyposażenia

Pożyczki udzielane są przez @Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania i Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach środków @BGK – wspieramy rozwój firm.

Szczegóły na stronie ➡ https://bit.ly/pozyczka_płynnościowa

Post nr 3 – pożyczka misyjna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pożyczki misyjnej Fundacji OIC Poland z Lublina.

Pożyczka misyjna przeznaczona jest na:

✅ pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy

✅ na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Z pożyczki mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej z całej Polski, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką.

Podstawowe informacje dotyczące pożyczki misyjnej:

✅ pożyczki do 100 tys.

✅ okres spłaty do 60 miesięcy

✅ karencja w spłacie do 12 miesięcy

✅ oprocentowanie 0%

✅ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

✅ możliwości umorzenia 25% kapitału pożyczki

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczki udzielane są przez @Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania i Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach środków @BGK – wspieramy rozwój firm.

Więcej informacji na stronie 👉https://bit.ly/pozyczka_misyjna