Archiwum dnia: 12 kwietnia 2023


Akcja “Wywieś Flagę”

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.


Pożyczki na preferencyjnych warunkach dla PES z całej Polski

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego
“OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie  w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  pożyczki na preferencyjnych warunkach. Oferta skierowana jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obecnie Fundacja OIC Poland prowadzi nabór wniosków pożyczkowych od zainteresowanych podmiotów.

W projekcie można ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie.

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczka płynnościowa

 • wartość pożyczki do 50 000 zł
 • okres spłaty do 48 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • zobowiązania handlowe
 • koszty użytkowania infrastruktury
 • zatowarowanie, półprodukty
 • koszty administracyjne
 • zakup drobnego wyposażenia

Pożyczka misyjna

 • wartość pożyczki do 100 000 zł
 • okres spłaty do 60 miesięcy
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • oprocentowanie 0%
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
 • możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Oferta skierowana jest dla podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski:

– Fundacji

– Stowarzyszeń

– Warsztatów Terapii Zajęciowej

– Zakładów Aktywności Zawodowej

– Klubów Integracji Społecznej

– Centrów Integracji Społecznej

– pozostałych Podmiotów Ekonomii Społecznej

Składanie wniosków o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki należy przesłać pocztą na adres:

Fundacja „OIC Poland”

 1. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 41

mail: pozyczka@oic.lublin.pl

Szczegółowe informacje o pożyczkach wraz z informacją o wymaganych załącznikach do wniosku pożyczkowego zamieszczone są na stronie www.oic.lublin.pl.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń publikowany jest w mediach społecznościowych Fundacji OIC Poland:

Facebook https://www.facebook.com/Polska-Fundacja-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Wspomagania-Rozwoju-Gospodarczego-OIC-Poland-132473986810340

Linkedin https://pl.linkedin.com/company/oic-poland?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Post 1 – Pożyczka Płynnościowa i Misyjna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą @Fundacja OIC Poland dotyczącą pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej: pożyczki płynnościowej i pożyczki misyjnej.

💰💰💰 Pożyczka płynnościowa

✅z przeznaczeniem na bieżącą działalność pożyczkobiorcy

✅ pożyczki do 50 tys. zł

✅ okres spłaty do 48 miesięcy

✅ karencja w spłacie do 12 miesięcy

✅ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

💰💰💰 Pożyczka misyjna

✅z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy 🇺🇦

✅ pożyczki do 100 tys.

✅ okres spłaty do 60 miesięcy

✅ karencja w spłacie do 12 miesięcy

✅ oprocentowanie 0%

✅ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

✅ możliwości umorzenia 25% kapitału pożyczki

Jeden podmiot może wnioskować jednocześnie o pożyczkę płynnościową oraz pożyczkę misyjną.

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczki udzielane są w ramach środków @BGK – wspieramy rozwój firm

Szczegóły na stronach

👉https://bit.ly/pozyczka_płynnościowa

👉https://bit.ly/pozyczka_misyjna

Post nr 2 – pożyczka płynnościowa

Szukasz dodatkowych źródeł finansowania dla podmiotu ekonomii społecznej?

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej z całej Polski.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

✅ wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)

✅ zobowiązania publiczno-prawne

✅ zobowiązania handlowe

✅ koszty użytkowania infrastruktury

✅ zatowarowanie, półprodukty

✅ koszty administracyjne

✅ zakup drobnego wyposażenia

Pożyczki udzielane są przez @Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania i Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach środków @BGK – wspieramy rozwój firm.

Szczegóły na stronie ➡ https://bit.ly/pozyczka_płynnościowa

Post nr 3 – pożyczka misyjna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pożyczki misyjnej Fundacji OIC Poland z Lublina.

Pożyczka misyjna przeznaczona jest na:

✅ pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy

✅ na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Z pożyczki mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej z całej Polski, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką.

Podstawowe informacje dotyczące pożyczki misyjnej:

✅ pożyczki do 100 tys.

✅ okres spłaty do 60 miesięcy

✅ karencja w spłacie do 12 miesięcy

✅ oprocentowanie 0%

✅ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

✅ możliwości umorzenia 25% kapitału pożyczki

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczki udzielane są przez @Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania i Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach środków @BGK – wspieramy rozwój firm.

Więcej informacji na stronie 👉https://bit.ly/pozyczka_misyjna


Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Grudziądzkiego.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych znajdą Państwo m.in.:

– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Zakupy i sprzedaż w Internecie”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Prawo do renty rodzinnej”, „Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy”),

– Słuchowiska prawne/podcasty („Zasiedzenie nieruchomości”, „Zaliczka, a zadatek”)

Na stronie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocywraz z ulotką i plakatem promocyjnym.


Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów.

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa narzucającymi samorządom obowiązek przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników, w kwietniu br. rozpocznie się proces weryfikacji faktycznego posiadania kompostowników i kompostowania w nim bioodpadów. Weryfikacja będzie dotyczyła wyłącznie mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i którzy z tego tytułu uzyskują ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rogóźno dokonają przeglądu stanu faktycznego oraz prawidłowości zagospodarowania bioodpadów, na podstawie którego zostanie sporządzony protokół.

W załączeniu przekazujemy do zapoznania się z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego Dział II Rozdział 7 (strony 12-13) mówi o warunkach technicznych jakie powinny spełniać kompostowniki.

Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, a który:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości
na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza się w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym ujawniono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – pobierz