Bitwa Regionów – zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie.


Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do zgłoszeń w VIII edycji Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów. Termin zgłoszeń upływa 31.03.2023 r..

Konkurs Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki KGW i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Cel konkursu promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Ważnym aspektem jest też promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie bitwaregionow.pl lub przez kowr.gov.pl/konkurs.

Współorganizatorzy konkursu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Szczegóły bit.ly/3kysLay