Archiwum dnia: 10 marca 2023


Nabór formularzy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Rogóźno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Rogóźno.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania przez gminę Rogóźno dotacji na ten cel.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Rogóźno, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag o wypełnienie i złożenie załączonego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis do dnia 17 marca 2023 roku.

Formularz i oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Utylizacją i unieszkodliwieniem w/w odpadów dostarczonych przez rolników do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Rogóźno zajmie się specjalistyczna firma wyłoniona w drodze postępowania.

 

FORMULARZ FOLIE ROLNICZE – KLIKNIJ I POBIERZ

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – KLIKNIJ I POBIERZ

 

Drogi rolniku!
W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania należy pamiętać że:
– dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów do miejsca wskazanego przez gminę;
– kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa Wnioskodawcy (rolnika);
– w przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku a ilością rzeczywistej masy odpadów w dniu odbioru, różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz odpadów Wnioskodawca (rolnik);
– do zapłaty równowartości podatku VAT (8%) będzie zobowiązany Wnioskodawca (rolnik);
– maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500,00 zł netto do tony odebranych odpadów. W przypadku wyłonienia Wykonawcy, którego oferta będzie droższa niż kwota dofinansowania, różnicę będzie zobowiązany pokryć Wnioskodawca (rolnik).

UWAGA!!
NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY ROGÓŹNO. ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM FINANSOWANIA.

 


Bitwa Regionów – zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do zgłoszeń w VIII edycji Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów. Termin zgłoszeń upływa 31.03.2023 r..

Konkurs Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki KGW i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Cel konkursu promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Ważnym aspektem jest też promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie bitwaregionow.pl lub przez kowr.gov.pl/konkurs.

Współorganizatorzy konkursu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Szczegóły bit.ly/3kysLay

 

 


Dzień Kobiet w Gminie Rogóźno.

8 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie został zorganizowany Gminny Dzień Kobiet. Oprócz części muzycznej z udziałem DJ Domino święto uświetniły okazjonalne życzenia Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno oraz Mariusza Szczubiała – Sekretarza Gminy. Jednocześnie Panie biorące udział w imprezie otrzymały od Wójta Gminy drobny upominek. Imprezę zakończył występ zespołu FPYTKE DANCE – finalisty programu MAM TALENT.