Konkurs Plastyczny dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”


Szanowni Państwo!

Informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególne niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) i ochrony środowiska naturalnego.
Tegoroczna edycja konkursu przebiegać będzie pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2023 roku. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz. Prace można także dostarczyć do najbliższej Placówki Terenowej Kasy.
Regulamin konkursu plast 2023
konkurs plastyczny plakat
zał.1_konk_plast_formularz_zgłoszeniowy_2023