Gminna Spółka Wodna z umową dotacji z budżetu gminy.


Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie podpisała umowę z Gminą Rogóźno dzięki której otrzyma z samorządowego budżetu dotację w wysokości 18.000 zł na realizację jej zadań statutowych. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na związane z poprawą stanu technicznego urządzeń melioracji oraz przywrócenia im prawidłowej funkcji na terenie Gminy Rogóźno.