UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ WĘGLA


Informujemy, iż z dniem 26.01.2023 r., w związku z kończącym się okresem dystrybucji węgla przez Samorząd Gminy Rogóźno oraz w związku z przypadkami nie uiszczania wpłat, konieczne jest wprowadzenie zmian w sposobie dystrybucji węgla w preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto za tonę.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej na bieżąco będą informować Mieszkańców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, o możliwości dokonania zapłaty oraz odbioru węgla.

 

 

 

Informacja będzie przekazywana za pośrednictwem SMS z nr telefonu: 609 738 750 o treści:

Urząd Gminy Rogóźno informuje o pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie …….. na rachunek bankowy o nr …………………… . Tytuł przelewu: L.DZ …/22 .

Szczegółowe informacje pod linkiem: ………………….. .

Odbiór węgla będzie możliwy w okresie do 14 dni od dokonanej wpłaty.

 

Po uzyskaniu informacji za pośrednictwem SMS, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o nr: 46 9500 0008 0000 0097 2000 0004 (BS Łasin).

W tytule przelewu bezwzględnie należy podać nr L.DZ (lista dziennika wpływu), wskazany w otrzymanej z Urzędu Gminy wiadomości SMS.

Po zaksięgowaniu wpłaty, Pracownicy Urzędu w terminie do 14 dni, poinformują Wnioskodawcę o możliwości odbioru węgla z placu Spółdzielni Kółek Rolniczych mieszczącego się pod adresem: Rogóźno 16A.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel.: 609 738 750.