Informacje o trwających w ARiMR naborach wniosków w ramach PROW


Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – nabór od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 r.

Działanie M22 – Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Ogłoszenie_Prezesa_M22
ogłoszenie 5.1
5.2_ogłoszenie o naborze _grudzień_2022 r