Uwaga, planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej


Uwaga, planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

05.10.2022 w godz. 830-1200 Stacje: Kłódka 2, 7;

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie www.energa-operator.pl w zakładce „Awarie i Wyłączenia”.