Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego (osiedle Jamy, blok Skurgwy, mieszkania w Rogóźnie i Szembruku) – opłata za centralne ogrzewania i stawki za podgrzanie wody.


Gmina Rogóźno zawiadamia, że ulegają zmianie stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynkach zasobu komunalnego Gminy Rogóźno – osiedle Jamy, blok Skurgwy, mieszkania w Rogóźnie i Szembruku. Powodem wzrostu opłat za centralne i stawki za podgrzanie wody jest ponad 3-krotny wzrost kosztów zakupu opału.

Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowym poziomie pozostaje stawka czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W/w zmiany opłat zostaną wprowadzone z dniem 1 listopada 2022 r.