Archiwum dnia: 29 lipca 2022


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za odpady komunalne.

 

Gmina Rogóźno zawiadamia, że z dniem 1 sierpnia 2022 r. ulegają zmianie stawki opłat za odpady komunalne:

– dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

– dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości w wysokości 25,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca;

Opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 78,00 zł. miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

 


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego (osiedle Jamy, blok Skurgwy, mieszkania w Rogóźnie i Szembruku) – opłata za centralne ogrzewania i stawki za podgrzanie wody.

Gmina Rogóźno zawiadamia, że ulegają zmianie stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynkach zasobu komunalnego Gminy Rogóźno – osiedle Jamy, blok Skurgwy, mieszkania w Rogóźnie i Szembruku. Powodem wzrostu opłat za centralne i stawki za podgrzanie wody jest ponad 3-krotny wzrost kosztów zakupu opału.

Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowym poziomie pozostaje stawka czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W/w zmiany opłat zostaną wprowadzone z dniem 1 listopada 2022 r.

 


Kolejne środki na gminne inwestycje w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja.

28 lipca 2022 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja na których funkcjonowały byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne. Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno w towarzystwie parlamentarzystów: Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego odebrał z rąk Józefa Ramlaua Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego symboliczny voucher na kwotę 3 mln zł przeznaczony na rozbudowę i modernizację remiz ochotniczych straży pożarnych. To kolejne środki w tym roku pozyskane na gminne inwestycje w naszym samorządzie.