Archiwum dnia: 10 czerwca 2022


Zakończenie zadania indywidualne spotkania ze specjalistami – fizjoterapeuta.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Indywidualne spotkania ze specjalistami – fizjoterapeuta” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Mieszkańców Gminy Rogóźno zainteresowanych uczestnictwem w programie „Czyste Powietrze” zapraszamy do odwiedzin na stoisku Urzędu Gminy podczas Święta Gminy 2022 w Szembruczku.

W dniu 11.06.2022 r. od godziny 15:00 teren za OSP Szembruczek będzie można uzyskać następujące informacje dotyczące:

– programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
– konieczności zgromadzenia potrzebnej dokumentacji i przygotowania niezbędnych danych do złożenia wniosku;
– zasad rozliczania wniosku o dofinansowanie;
– poziomu dofinansowania uzależnionego od dochodów gospodarstwa domowego (z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian);

Na stoisku będzie dostępny do Państwa dyspozycji pracownik Urzędu Gminy Rogóźno.

Serdecznie zapraszamy.