Archiwum miesiąca: czerwiec 2022


Wyłączeni, ale otwarci – wyjazd do opery

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Wizyty studyjne inspirująco – motywujące jednodniowe – Opera Nova w Bydgoszczy.” w ramach projektu grantowego „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Wyłączeni, ale otwarci – warsztaty kulinarne 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – kulinarne 1” w ramach projektu grantowego „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Wyłączeni, ale otwarci – warsztaty kulinarne 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – kulinarne 2.” w ramach projektu grantowego „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Wyłączeni, ale otwarci – warsztaty komputerowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty komputerowe.” w ramach projektu grantowego „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Uwaga gwałtowne wzrosty stanów wody!!!

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.06.2022 do godz. 06:00 dnia 01.07.2022

Obszar: Zl. Dolnej Wisły, rzeki uchodzące do Zal. Wiślanego, rzeki uchodzące do Zat. Gdańskiej, wschodnia część rzek Przymorza (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog:  Magda Grabowska-Piekarz

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni nr. 69.


Uwaga burze z gradem!!!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek i włocławski

Ważność  od godz. 15:00 dnia 30.06.2022 do godz. 24:00 dnia 30.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 72.


ZUS zaprasza na lipcowe dyżury telefoniczne

Placówki ZUS w regionie organizują w lipcu telefoniczne dyżury ekspertów. Tematy dotyczyć będą zarówno świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków, świadczeń rodzinnych z ZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, zasad podlegania, korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, jak i rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Eksperci ZUS będą również odpowiadać na pytania związane ze zmianami wprowadzonymi przez „Polski Ład” – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: Świadczenia dla rodziny: „Dobry start 300 plus”, 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe

 • 1 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 36
 • 12 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 498 35 81
 • 18 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 450 68 55
 • 20 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 450 68 55
 • 22 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 280 28 34

Temat: PUE ZUS, jak umówić e-wizytę w ZUS, zasady udzielania pełnomocnictw ZUS PEL

 • 4 i 7 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 450 68 55
 • 21 lipca – 10-12.00 nr tel. 502 008 688
 • 28 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 288 61 57

Temat: Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych

 • 4 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 450 69 48
 • 29 lipca – 9-10.00 nr tel. 54 282 83 36

Temat: Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne

 • 7 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 498 35 81
 • 15 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 78
 • 20 lipca – 10-12.00 nr tel. 56 610 93 24

Temat: Polski Ład- zmiany dla płatników składek

 • 8 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 81

Temat: Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

 • 14 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 288 61 58

Temat: Zasiłki – zmiany w przepisach w kontekście “Polskiego Ładu”

 • 15 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 610 93 29

Temat: Podział i wypłata środków z subkonta

 • 15 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 610 95 92

Temat: Emerytury i renty

 • 20 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 610 93 32
 • 25 lipca – 10-12.00 nr tel. 502 008 688

Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS?

 • 20 lipca – 10-12.00 nr tel. 56 610 93 59

Temat: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej i umowy zlecenia

 • 20 lipca – 10-12.00 nr tel. 502 008 688

Temat: Jakie składki musi płacić uczeń/student, idąc do  (podejmując się) pracy sezonowej?

 • 21 lipca – 10-12.00 nr tel. 56 610 95 45

Temat: Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

 • 22 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 17

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.
Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w oddziale regionalnym KRUS w Bydgoszczy:

składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 1010 1078 0024 5313 7700 0012
składki na ubezpieczenie społeczne 65 1010 1078 0024 5313 7700 0011

 

UWAGA! Wpłaty na zamknięte rachunki bankowe, dokonane po dniu:

 • 31.07.2022 r. – dla ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 31.10.2022 r. – dla ubezpieczenia społecznego rolników,

będą automatycznie zwracane na rachunek zleceniodawcy.

WAŻNE! W tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płatnika. Brak możliwości identyfikacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Wójt Gminy Rogóźno z absolutorium i wotum zaufania.

28 czerwca br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rogóźno, będąca sesją absolutoryjną.

Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności,  rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem dla Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka wotum zaufania oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Rada Gminy zapoznała się z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz opiniującą pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu, po czym zatwierdziła sprawozdanie finansowe.

Rada Gminy większością głosów udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 rok.