Biblioteczny punkt komputerowy w GBP w Rogóźnie.


Dziś rusza XIX Tydzień Bibliotek, w którym po raz kolejny bierze udział Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie. Od dzisiaj w jej podwojach uruchomiony został dla wszystkich uczestników biblioteczny punkt komputerowy, który powstał dzięki realizacji projektu Edukacji Online.Zapraszamy chętnych do korzystania oraz odwiedzin biblioteki. Zakup dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nr POPC.03.02.00-00-0428/19.