Archiwum miesiąca: maj 2022


Zakończenie zajęć florystycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji spełecznej: artystyczne, rękodzielnicze – florystyczne” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Wizyty studyjne inspirująco – motywujące w Kinie Helios Grudziądz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Wizyty studyjne inspirująco – motywujące jednodniowe – Kino Helios Grudziądz” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Uczestnicy projektu obejrzeli film pn. “Detektyw Bruno”.


Od czerwca o żłobkowe można ubiegać się tylko na bieżący okres

Rodzice, którzy złożyli wniosek o tzw. żłobkowe do końca maja 2022 r., mogli uzyskać dofinansowanie nawet wstecz, za okres od stycznia  2022 r., jeśli dziecko w tym czasie uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Od czerwca mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie na bieżąco.

Od kwietnia rodzice składają wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski wpływają do ZUS wyłącznie elektronicznie przez  Platformę Usług Elektronicznych ZUS, Portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Na konta placówek w ramach żłobkowego ZUS przelał już ponad 86 mln złotych. Dofinansowanie objęło ponad 65 tys. dzieci –  informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Na przykład rodzic może otrzymać dofinansowanie na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, które ma mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy. Wysokość dofinansowania to maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Bardzo ważne jest, aby placówki uzupełniły za wszystkie właściwe miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie. Brak wypełniania przez żłobki właściwych danych lub nieścisłości mogą powodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych wypadkach uniemożliwiać ich wypłatę. O kwocie środków przekazanej przez ZUS na rachunek placówki poinformujemy rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus!

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać tylko do końca czerwca tego roku.  Jeśli rodzic spóźni się i złoży wniosek po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

Już od lutego rodzicie i opiekunowie mogą składać elektronicznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca tego roku do 31 maja roku następnego.  Do ZUS-u w całym kraju na nowy okres wpłynęło elektronicznie ponad 3,8 mln wniosków o 500 plus dotyczących 5,9 mln dzieci. W regionie takich wniosków złożono ponad 207 tys. na blisko 316,5 tys. dzieci –  informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają do 30 czerwca. Jeśli złożyli wniosek w maju- do 31 lipca, w czerwcu – do końca sierpnia. Natomiast w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wniosek złoży na przykład w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września 2022 r. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – wyjaśnia rzeczniczka.

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus na okres świadczeniowy będą realizowane w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dzień każdego miesiąca. Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze, na nowy okres świadczeniowy został rozpatrzony do końca maja br., termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony po maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie zrealizowana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności.

Co do zasady świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci je w niższej wysokości – gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Wniosek o świadczenie 500 plus  można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Uchodźcy z Ukrainy wniosek składają  tylko przez PUE ZUS. Świadczenie przekazywane jest  w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Uwaga burze z gradem!!!

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów – aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 30.05.2022 do godz. 21:00 dnia 30.05.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 48.


Gmina Rogóźno otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych!!!

Dziś zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Funduszu #PolskiŁad. Dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu nasz samorząd otrzyma 5 000 000 zł na przebudowę dróg gminnych. Dziękujemy!!!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

 

 

 


Decyzja PSSE w Grudziądzu nt. jakości wody z wodociągu publicznego w Rogóźnie.

W wyniku badań przeprowadzonych w dniu 27.05.2022 r. przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Rogóźno ze Stacji Uzdatniania Wody w Rogóźnie.

Informujemy, że obecnie do wszystkich odbiorców korzystających z wodociągu publicznego w Rogóźnie dostarczana jest woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku, która spełnia wszelkie obowiązujące normy, a nasz gminny operator wodociągów SKR w Rogóźnie niezwłocznie podjął wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rogóźnie.

 

Decyzja PSSE 27.05.2022 r. Rogóźno – do pobrania