Środki z Programu Szkolny Klub Sportowy – Edycja 2022


Ponad 60 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Rogóźno weźmie udział w zajęciach sportowych w ramach programu ,,Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia prowadzone będą w 4 grupach, które skierowane są do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ministerialny Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m. in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. Realizatorem projektu w naszym województwie jest Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy, przy udziale finansowym gminy Rogóźno w wysokości 1.000 złotych.