Deklaracja przystąpienia Gminy Rogóźno do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza.


Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno podpisał „Deklarację przystąpienia do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza”.

Podstawowym celem podpisanego porozumienia jest możliwość absopcji środków z unijnej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 dla wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację wspólnych planów inwestycyjnych. Z pewnością przyczyni się to do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego samorządu, a także naszych partnerów.

Deklarację podpisali również przedstawiciele samorządów: Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, Wójt Gminy Dragacz Dorota Krezymon, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz oraz Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik.