Archiwum dnia: 15 kwietnia 2022


Promesa na zakup samochodu w kwocie 500.000 zł dla OSP Szembruk.

Wczoraj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup nowych samochodów pożarniczych. Z budżetu państwa na zakup wozów dla kujawsko-pomorskich strażaków przeznaczone zostało 10 396 000 zł, które zostało podzielone na 26 promes, w tym na promesę dla OSP Szembruk. Promesę na zakup samochodu w kwocie 500 000 zł wręczyli: minister Łukasz Schreiber, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kaczmarek na ręce Grzegorza Marszałka i Macieja Gachewicza oraz Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno. Pozostała część środków na zakup nowego samochodu będzie pochodzić z budżetu Gminy Rogóźno oraz OSP Szembruk.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, Poseł na Sejm RP Tomasz Latos, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu st. bryg. Jacek Kaczmarek i Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

 

 


Deklaracja przystąpienia Gminy Rogóźno do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza.

Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno podpisał „Deklarację przystąpienia do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza”.

Podstawowym celem podpisanego porozumienia jest możliwość absopcji środków z unijnej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 dla wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację wspólnych planów inwestycyjnych. Z pewnością przyczyni się to do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego samorządu, a także naszych partnerów.

Deklarację podpisali również przedstawiciele samorządów: Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, Wójt Gminy Dragacz Dorota Krezymon, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz oraz Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik.