Archiwum dnia: 8 kwietnia 2022


Środki dla Kół Gospodyń Wiejskich z ARiMR.

Od kwietnia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

– prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

– prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

– wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

– inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

– reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

– rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro powiatowe, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51/53, 86-300 Grudziądz, telefon: 56 / 461 02 14.

 


Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 04 kwietnia 2022 roku operator energetyczny Energa Operator zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

14.04.2022 w godz. 1100-1800 Stacja: Kłódka 3

15.04.2022 w godz. 800-1600 Stacja: Kłódka 3, obwód 100