Dzień Sołtysa 2022.


W miniony piątek (11 marca 2022 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz z sołtysami z poszczególnych sołectw z Gminy Rogóźno. W spotkaniu uczestniczyli następujący sołtysi: Marzena Dembek – Zarośle, Ryszard Piekoś – Białochowo, Piotr Zieliński – Szembruczek, Tomasz Kurzyński – Szembruk, Lech Krasiński – Budy, Piotr Pawłowski – Gubiny oraz Piotr Kurdyn – Skurgwy oraz przedstawiciele władz gminy: Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno oraz Mariusz Szczubiał – Sekretarz. Gospodarzem spotkania była Magdalena Parol – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Dzień Sołtysa był okazją m.in. do podsumowania ubiegłorocznych najważniejszych inwestycji  gminnych, a także do rozmów na temat wydatków z fundusz sołeckiego i potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych sołectwa na najbliższe lata.