Archiwum dnia: 3 marca 2022


Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy do polskiej opieki medycznej – komunikat NFZ.

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022.

Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 


Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie.

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Ulotka UE

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 

Ulotka UA


Wykaz organizacji prowadzących zbiórki pieniężne dla Ukrainy.

Szanowni Mieszkańcy,

Chętnych do udzielenia pomocy finansowej poszkodowanym na wojnie w Ukrainie ostrzegamy przed fałszywymi zbiórkami i próbami wyłudzenia waszych pieniędzy. Jeżeli chcesz pomóc, poniżej przedstawiamy wiarygodną listę zbiórek:

 

Zbiórka pieniężna – Polska Akcja Humanitarna

Zbiórka na pomoc bezpośrednią (żywność i inne formy wsparcia) dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów. Wsparcie obejmie osoby pozostające na Ukrainie i uchodźców w Polsce https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

Zbiórka pieniężna – Polski Czerwony Krzyż

Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

Zbiórka pieniężna – Unicef

Zebrane środki przekazane zostaną na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

Zbiórka pieniężna – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Pomoc zbiórka dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych na Ukrainie. https://pomagam3.wioskisos.org/?utm_source=mainweb&utm_medium=baner&utm_campaign=dzieciukr

Zbiórka pieniężna – Caritas Polska

Zebrane środki zostaną wykorzystane do zakupu artykułów pierwszej potrzeby oraz wsparcie psychologiczne dla pokrzywdzonych w wyniku wojny. https://caritas.pl/ukraina/

Zbiórka na armię – Narodowy Bank Ukrainy

Zbiórka pieniędzy na finansowanie Sił Zbrojnych Ukrainy – zakup niezbędnego sprzętu. Dane do przelewu w linku https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

Zbiórka na pomoc medyczną dla żołnierzy

Zbiórka prowadzona przez Batalion Medyczny “Hospitalieri”. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania medyczne prowadzone na froncie na Ukrainie. https://www.facebook.com/hospitallers/posts/2953630548255167


Zbiórka pieniężna – Fundacja Ukraina

Zebrane środki będą przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz potrzeby uchodźców z Ukrainy. https://www.facebook.com/fundacja.ukraina

Zbiórka “Solidarni z Ukrainą” – Fundacja Nasz Wybór

Zebrane środki przekażemy ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach. https://pomagam.pl/solidarnizukraina?fbclid=IwAR0ZHmo4SotTebF2UyGCO7U58MKaobob3ZjBWNUBNa4oBFnOOnnSAxBn4PY

Zbiórka pieniężna – Fundacja Mały Duży Człowiek

Wszystkie środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odzieży, pampersów, jedzenia, kocy, butelek, mleka modyfikowanego i innych niezbędnych do przetrwania produktów dla dzieci. Dary zostaną przekazane do Urzędu Miasta Łodzi i przetransportowane bezpośrednio na Ukrainę. https://zrzutka.pl/hhytja

Kup “cegiełkę” na pomoc dla Ukrainy – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na Allegro
Cegiełki Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dostępne na Allegro. Dochód z cegiełek przeznaczony zostanie na pomoc humanitarną, ewakuację ludności Ukrainy oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci https://allegro.pl/uzytkownik/PCPM_pl

 

Zbiórka pieniężna Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

Pomoc kierowana do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa nasz Partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem. https://pcpm.org.pl/ukraina

Zbiórka pieniężna Polskiej Pomocy Medycznej

Zbiórka na pomoc medyczną na Ukrainie. https://pmm.org.pl/chce-pomoc

 


Pomoc dla obywateli Ukrainy.

Informujemy, że istnieje możliwość składania deklaracji dotyczących ewentualnego przyjęcia uchodźców przez mieszkańców Gminy Rogóźno, którzy zagwarantują warunki długotrwałego pobytu pod swoim dachem.

Kontakt: Aleksandra Klak – 56 / 46 884 94 lub 570 500 696.