Archiwum dnia: 27 lutego 2022


Pomoc druhów z OSP Rogóźno i OSP Szembruk dla strażaków z Ukrainy.

W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego PSP Andrzeja Bartkowiaka jednostki OSP Rogóźno i OSP Szembruk przekazały dziś sprzęt, który trafi dla strażaków z Ukrainy!

W czasie akcji udało nam się zebrać m.in.: ubrania typu Nomex, buty i rękawice strażackie, hełmy, prądownice czy węże pożarnicze.

Ubrania i sprzęt zostały przekazane do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu,a następnie do Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu skąd wyruszą dalej na Ukrainę.

 


#PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej.

Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie pomagamukrainie.gov.pl.

 

 


Pomoc Ukrainie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

Za naszą wschodnią granicą, u naszego sąsiada trwa wojna. Solidaryzujemy się z Ukrainą – każdy naród ma prawo do wolności, a każde państwo do nienaruszalności swoich granic.

Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna i bardzo dynamiczna. Wielu obywateli Ukrainy ucieka przed wojną do Polski. Potrzebują pomocy. Chcemy i powinniśmy pomagać – zarówno jako samorząd, jak i poszczególni mieszkańcy – otrzymaliśmy od Was wiele takich głosów. Macie otwarte serca. Jesteśmy Wam za nie wdzięczni.

Jako samorząd rozpoczęliśmy działania przygotowawcze, m.in. wytypowaliśmy lokale gminne, w których możemy przyjąć uciekających przed wojną. Będą to zapewne rodziny, głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni zostali na Ukrainie objęci powszechną mobilizacją.

W odpowiedzi na Wasze sygnały chcemy też stworzyć bazę wiedzy, kto z naszych mieszkańców może i chce pomóc oraz w jaki sposób. By jako wspólnota lokalna być gotowi, kiedy taka pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy będzie konieczna.

Na razie nie zdecydowaliśmy się na zorganizowanie zbiórki darów, ani zbiórki finansowej – oczywiście jeśli pojawi się taka potrzeba natychmiast ją uruchomimy, jesteśmy na to przygotowani. Już teraz wiele organizacji pozarządowych to robi, włączają się w nie mieszkańcy z naszej gminy.

W tej sytuacji wszystko, co możemy zrobić to zachować spokój i pomagać. Pamiętajmy też, że wojna informacyjna to nieodłączna część każdego konfliktu. Dlatego nie poddawajmy się dezinformacji.

Na stronie www.rogozno.ug.gov.pl, przede wszystkim w zakładce Pomoc Ukrainie, będziemy publikować bieżące informacje. Będziemy z Państwem w kontakcie również za pośrednictwem FB.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno