Archiwum dnia: 31 stycznia 2022


Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioskodawca może je przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane na wskazane przez rodziców rachunki bankowe.

Prowadzone postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.

 


Chcesz założyć własną firmę? Sięgnij po środki z LGD VISTULA!

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
 na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. – 16.03.2022 r.

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO, co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

Szczegóły i dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest na stronie LGD „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 

 


V edycja Stypendiów sportowych Funduszu Natalii Partyki.

Fundusz Natalii Partyki razem z Fundacją Enea po raz piąty tworzy program stypendialny dla młodych i zdolnych sportowców, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju swojej kariery sportowej. Każde stypendium ramach funduszu to kwota 10 000 zł.

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w swojej dyscyplinie sportowej, a jednak z różnych przyczyn mają problem z rozwojem kariery mogą ubiegać się o stypendium na różne, sprecyzowane cele sportowe.

Kandydaci aby wziąć udział w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać link do około minutowego wideo.

Więcej informacji oraz formularze do wypełnienia na stronie:

http://fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny/