Archiwum dnia: 17 stycznia 2022


Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W miniony weekend odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zjeździe z ramienia Gminy Rogóźno brało udział 3 druhów-delegatów: Grzegorz Marszałek, Krzysztof Polesiak oraz Marcin Strużyński. W trakcie zjazdu druhowie: Jan Brzozowski z OSP Rogóźno oraz Zenon Karczewski z OSP Radzyń Chełmiński otrzymali Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższe odznaczenie ZOSP. Z kolei dh Stanisław Wydra z OSP Szynych otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza. Jednocześnie delegaci wybrali nowe władze Zarządu Powiatowego Związku OSP RP na czele z dh Sławomirem Chyłą jako Prezesem. Odznaczonym jak i nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy.

 


Uwaga oblodzenie!!!

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 17.01.2022 do godz. 15:00 dnia 17.01.2022

 Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokrego śniegu. Po przejściu chłodnego frontu temperatura wynosi od -1°C do 0°C, przy gruncie do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Roczna informacja o stanie rozliczeń w ZUS na koncie PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników o rozliczeniu wpłat przekazanych w 2021 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Przedsiębiorca dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero.

Podobnie jak w ubiegłym roku informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat zostaną udostępnione przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Otrzyma je 2,8 mln płatników w tym ponad 133 tys. przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorca dowie się z informacji,  czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero. W informacji będzie podana suma wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz należności, jakie zostały nimi pokryte.  Przedsiębiorca, który spłaca zadłużenie w układzie ratalnym, dowie się również o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

Niedopłata

Jeśli na koncie widoczna jest niewielka niedopłata, to przedsiębiorca może ją spłacić poprzez powiększenie wpłaty na rozliczenie bieżących składek. Trzeba tylko sprawdzić, czy należy doliczyć odsetki za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek. Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. W tym celu warto skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki w spłaty zadłużenia. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na zus.pl. Z doradcą można także spotkać się osobiście w placówce ZUS lub porozmawiać z nim w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy – wyjaśnia rzeczniczka.

Nadpłata

W sytuacji gdy na koncie jest nadpłata, to może ona zostać zaliczona na bieżące należności, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o jej zwrot (druk RZS-P). Wówczas ZUS zwróci nadpłatę na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS.

Płatnicy składek, którzy skorygowali deklaracje rozliczeniowe albo opłacili składki po 31 grudnia 2021 r., muszą wiedzieć, że te zmiany nie są uwzględnione w informacji za rok 2021. Dlatego w razie wątpliwości, można sprawdzić aktualny stan rozliczeń konta na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące” – dodaje Krystyna Michałek.

Warto wiedzieć

W województwie kujawsko-pomorskim konto z saldem „0”  ma 19 proc. aktywnych płatników składek, konto z nadpłatą  ⩾ 1 gr. – 67 proc. aktywnych płatników, zaś konto z zadłużeniem ⩾ 1 gr – 14 proc., czyli 19 tys.  aktywnych przedsiębiorców.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Informację o przyznaniu RKO znajdziesz na PUE ZUS lub mailu

Informację o przyznaniu świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego uprawniona osoba otrzyma na swój  profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także na adres mailowy, który poda we wniosku.

Od 1 stycznia na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia można składać wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wniosek o RKO do ZUS można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej.
Jak informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego w całym kraju rodzice złożyli już ponad 337,6 tys. wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w naszym regionie blisko 18 tys.

Jeżeli okaże się, że wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, to ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Natomiast w sytuacji brakujących dokumentów wezwie do ich uzupełnienia w terminie od 14 do 30 dni. Co ważne jeśli dokumenty nie zostaną poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, to wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma na swój profil na PUE ZUS, a także  na adres mailowy oraz  numer telefonu podany we wniosku – wyjaśnia rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Może być wypłacane albo przez dwa lata po 500 zł albo  przez rok po 1000 zł. Wypłata kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje do niego prawo – dodaje Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

 


13,7 tys. emerytów i rencistów w regionie otrzyma zwrot nadpłaconego podatku. Nie trzeba składać w tej sprawie wniosku do ZUS.

Emeryci i renciści ze świadczeniem od 4 920 zł do 12 800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.  ZUS z urzędu wyrówna im świadczenie w lutym.

Dla ponad 8 mln, czyli prawie 94 proc. emerytów i ponad 98 proc. rencistów, którzy pobierają świadczenie w kwocie do 4920 zł brutto, od stycznia wypłata na rękę jest wyższa.  Miesięczny wzrost w tej grupie wynosi do 180 zł. Świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia wprowadza zmiany, z których wynika, że  na składce zdrowotnej nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów. W lutym ta grupa świadczeniobiorców otrzyma zwrot nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego. Takich osób w województwie kujawsko-pomorskim jest około 13,7 tys. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Emeryci i renciści, którzy chcą sprawdzić wysokość swojego świadczenia po zmianach, nie muszą odwiedzać placówek ZUS. Mogą to zrobić z domu, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), gdzie zamieszczone są paski wypłat świadczeń.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


ZUS i Urząd Skarbowy razem szkolą z Polskiego Ładu

Toruński oddział ZUS i Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu zapraszają na bezpłatne szkolenie online

„Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek ZUS i podatku w ramach Polskiego Ładu”. Szkolenie odbędzie się 21 stycznia w godz. od 10.30 do 12.30. Zapisy przyjmowane są do 20 stycznia pod adresem: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


NABÓR DO PROJEKTU PN. „POWER Biznes” dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

NABÓR DO PROJEKTU PN.
„POWER Biznes”
dla osób zainteresowanych podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych
lub kompetencji

 

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudzi
ądzu realizuje
projekt pn.: „POWER Biznes”

 

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, którzy:

  • zamieszkują lub pracują, w tym uczą się, na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego;
  • są osobami biernymi zawodowo lub ubogimi pracującymi lub osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych i/lub pracującymi
    w ramach umów cywilnoprawnych i których wynagrodzenie
    nie przekraczają wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia

W ramach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia zawodowe oraz  wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu  oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje:

Siedziba Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,

Ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz,

tel. 513 433 119, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl, www.gpk.grudziadz.pl,

 

Punkt konsultacyjny:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

  1. Parkowa 22, pokój 303, tel. 56 643 84 37