Sprawozdanie z konsultacji


W załączeniu przedstawiamy Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

Kliknij aby pobrać sprawozdanie – PDF

Załączniki