Konkurs z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.


Wojewoda Kujawsko – Pomorski uprzejmie informuje o „Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa z terenu naszego województwa, które zorganizują upamiętnienie 11 listopada. Oceniane będą: opis upamiętnienia, a także jego dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa. Nagrodą dla laureatów jest wycieczka autokarowa dla społeczności sołectwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń mija 22 listopada 2021 r.

Serdecznie zachęca się wszystkich sołtysów i rady sołeckie naszego województwa do udziału w konkursie. Szczegóły konkursu zawiera załączony Regulamin.

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU dla sołtysów – pobierz