Archiwum dnia: 24 października 2021


„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Gminy informuje, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje po raz pierwszy edycję wojewódzką konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego.

Zgłoszone inicjatywy poddane będą ocenie jury, które wyłoni zwycięzcę wojewódzkiego na V ogólnopolski Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane sołectwo. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu). Na laureatów czekają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 12.000 zł.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 / 62 15 934.

Szczegółowe informacje na temat wojewódzkiej edycji konkursu, regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne wymagane załączniki można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/36942-po-raz-pierwszy-nagrodzimynajciekawsze-inicjatywy-soleckie