Zarządzenie Wójta Gminy Rogóźno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych


W załączeniu prezentujemy Państwu Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 11 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Kliknij tutaj aby pobrać zarządzenie

Załączniki