Archiwum miesiąca: październik 2021


Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. odbędzie się Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

– badanie kontrolne ma na celu ocenę jakości danych pozyskanych w spisie.

– badanie realizowane będzie na próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W województwie kujawsko-pomorskim będzie to ok. 5,5 tys. mieszkań.

– badanie będzie realizowane przez ankieterów statystycznych.

– udział w badaniu jest obowiązkowy. Każdy uczestnik badania będzie mógł skorzystać z infolinii statystycznej i zweryfikować tożsamość ankietera bądź dowiedzieć się więcej o badaniu.

 


Ostatni dzwonek dla studentów z rentą rodzinną

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z uczelni, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Bez potwierdzenia o kontynuowaniu nauki ZUS nie będzie mógł przyznać
i wypłacić świadczenia.  

Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS nowego zaświadczenia – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać m.in. dziecko po śmierci rodzica. Przysługuje do ukończenia przez nie 16. życia. Później jeśli kontynuuje naukę do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów).

Osoba pobierająca rentę rodzinną musi  też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Jeśli tego nie zrobi, ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.


Trwa konkurs ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 12 listopada mija termin na zgłoszenie udziału
w konkursie „Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?”.

Coraz więcej osób- zarówno młodych jak również tych starszych- ma konto w banku, korzysta
z internetu i bankowości elektronicznej. ZUS cały czas zachęca seniorów, by emerytury czy renty trafiały na konto w banku. Konto w banku jest bezpieczne i wygodne, a korzystanie z internetu oraz bankowości elektronicznej nie jest wcale takie trudne. Warto, żeby seniorzy mieli tego świadomość, dlatego w tym celu ZUS organizuje konkurs dla młodzieży, która najlepiej wie jak przekonać swoich dziadków do korzystania z bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także studenci. Ich zadaniem jest przygotowanie pracy plastycznej czy multimedialnej, która pokaże seniorom, dlaczego dobrze jest mieć konto w banku i z niego korzystać,  jak działa internet
i bankowość elektroniczna i jak łatwo można z niej korzystać. Na zgłoszenia czekamy do
12 listopada, a na gotowe prace – do 10 grudnia – dodaje rzeczniczka.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl/konkursbzb lub u koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. W oddziale ZUS w Bydgoszczy jest nim Joanna Karsznia. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 502 007 721, mail: joanna.karsznia@zus.pl. Z kolei w oddziale ZUS w Toruniu koordynatorem jest Sylwia Bratkowska-Gburek. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 502 009 961, e-mail sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Na zwycięzców czekają nagrody.


Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

14 października br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

oraz na stronach internetowych

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-rozwoju-gospodarczego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/planowanie-strategiczne/37792-programy-rozwoju-strategii-2030

Na w/w stronach zawarta jest także informacja o terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

AKTUALIZACJA:

Na spotkania konsultacyjne obowiązuje wcześniejsza rejestracja; można to zrobić wysyłając Formularz zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu zamieszczony na poniższych stronach

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-rozwoju-gospodarczego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/planowanie-strategiczne/37792-programy-rozwoju-strategii-2030

lub też wypełniając formularz zgłoszeniowy https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez_MikrQFwwJzzUuU9O4ZIcEmHqIw6ABwMQqKKBRreMpCaXg/viewform

 

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

  • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu –  rejestracja na spotkanie do 31 października 2021 (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
  • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy – rejestracja na spotkanie do 7 listopada 2021 (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
  • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online – rejestracja na spotkanie do 15 listopada 2021

Konkurs z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski uprzejmie informuje o „Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie sołectwa z terenu naszego województwa, które zorganizują upamiętnienie 11 listopada. Oceniane będą: opis upamiętnienia, a także jego dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa. Nagrodą dla laureatów jest wycieczka autokarowa dla społeczności sołectwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń mija 22 listopada 2021 r.

Serdecznie zachęca się wszystkich sołtysów i rady sołeckie naszego województwa do udziału w konkursie. Szczegóły konkursu zawiera załączony Regulamin.

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU dla sołtysów – pobierz

 

 


Zaproszenie do udziału w spotkaniu dot. konsultacji społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o g. 10:00 w formie stacjonarnej w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy.

Spotkanie organizowane jest dla następujących powiatów: brodnickiego, grudziądzkiego i rypińskiego.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 27 października do 3 grudnia 2021 r. Uwagi będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mojregion.eu. Na stronie tej będzie można znaleźć również wszystkie informacje dotyczące konsultacji programu.

Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić przesyłając załączony formularz zgłoszeniowy na adres: monika.bylinska@powiatgrudziadzki.pl.

  Uwaga:

W związku ze stanem epidemii na spotkaniu obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans.

Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając tutaj.


ZUS przygotowuje się do obsługi 500 plus

Od nowego roku ZUS będzie stopniowo przejmował program „Rodzina 500 plus”.  Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, a świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Już od 1 stycznia 2022 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o nowe świadczenia 500 plus, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje ona m.in., że obsługą programu “Rodzina 500 plus” zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 roku aż do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez gminy. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami urzędów samorządowych, które wypłacają świadczenie 500 plus. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o nowe świadczenia 500 plus, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r.– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o świadczenie 500 plus od nowego roku będzie można składać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS,  bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. To rozwiązanie sprawdziło się już wcześniej przy innych zadaniach m.in. Tarczy antykryzysowej czy programie Dobry start.  Obsługą programu 500 plus zajmie się funkcjonujące
już w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie “Dobry start”, czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
a wnioski są składane online.


Nie każdy emeryt i rencista wyjedzie do sanatorium z ZUS

Nie każdy emeryt  i rencista może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.  O wyjazd do sanatorium z ZUS może ubiegać się emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji
w uzdrowisku skorzystać może także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS prowadzona jest w systemie stacjonarnym, czyli wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego wraz z zakwaterowaniem i noclegiem lub  w systemie ambulatoryjnym, czyli 24 dni zabiegowe bez noclegu w ośrodku w miejscu zamieszkania.
O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS.

W trakcie badania i na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ocenia czy po rehabilitacji w ośrodku jest  szansa na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, ZUS może skierować do ośrodka rehabilitacyjnego w tzw. trybie zaocznym. Wówczas badanie lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne. Dodatkowo, aby skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS, trzeba podlegać chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, albo pobierać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.  Prawo do rehabilitacji leczniczej mają również osoby pobierające okresową rentę socjalną pod warunkiem, że są zatrudnieni jako pracownik – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Lekarz orzecznik ZUS może skierować nas na rehabilitację leczniczą na wniosek lekarza, u którego się  leczymy lub podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywamy albo podczas badania gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na wniosek lekarza leczącego  możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Lekarz  pierwszego kontaktu czy specjalista wniosek o rehabilitację leczniczą może wystawić na formularzu PR-4, który dostępny jest na stronie ZUS. Taki wniosek należy złożyć osobiście
w dowolnej placówce ZUS lub przesłać za pośrednictwem poczty. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną leczenia np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.
A jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego na Platformie Usług Elektronicznych,  to takiego wniosku nie trzeba zanosić do ZUS-u,  lekarz prześle go w formie elektronicznej. Termin ważności wniosku wynosi 30 dni, licząc od daty wystawienia wniosku przez lekarza leczącego do daty złożenia wniosku w ZUS.

Jakie schorzenia można leczyć w sanatorium

Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Chodzi o schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządu głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi. Rehabilitacja w sanatorium ZUS trwa zazwyczaj 24 dni, lecz ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją skrócić lub wydłużyć w zależności od przebiegu rehabilitacji leczniczej.

Ośrodki rehabilitacyjne, do których wysyła ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski, w tym
w wielu miejscowościach uzdrowiskowych. Osoba skierowana do sanatorium z ZUS nie ponosi żadnych kosztów związanych z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Leczenie jest finansowane w całości przez ZUS, który również koszty dojazdu do sanatorium i z powrotem refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Ważne!

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu, który jest bezpłatny.