Emilia Dembek i Hanna Marszałek-Piecuch – absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.


Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy miał przyjemność się spotkać się z mieszkankami naszego samorządu – Emilią DembekHanną Marszałek-Piecuch, które zostały absolwentkami Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi. Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to przedsięwzięcie kierowane do młodych mieszkańców gmin wiejskich, którego organizatorem jest Fundacja Kuźnica, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czterodniowy pobyt w akademii (od 9 do 12 września 2021 r.) wypełniony debatami, wykładami oraz warsztatami otwiera przed jej absolwentami nowe możliwości, które mogą zostać wykorzystane na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Pierwszym efektem udziału naszych mieszkanek w akademii jest założenie Klubu Europejskiego, którego ideą będzie przybliżenie możliwości jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej oraz zwiększenie udziału aktywności młodych osób wśród samorządowej społeczności. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Klubie Europejskim oraz jego działalnością prosimy o kontakt pomysłodawczyniami tego projektu.