Przerwy w dostawie energii elektrycznej


Firma Energa Operator zaplanowała przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

17.08.2021 w godz. 900-1400 Stacja: Bukowiec 3

18.08.2021 w godz. 900-1400 Stacja: Białochowo 6 obwód 100