Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Kłódka oraz Szembruk na terenie gminy Rogóźno z dnia 06.08.2021 r.


W załączeniu przedstawiamy Państwu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Rogóźno.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.