Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Santander.


Fundacja Santander prowadzi nabór wniosków dla wybitnych uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych (w roku szkolnym 2020/21) oraz ponadpodstawowych.

Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników. Chcemy, aby nasze wsparcie przyczyniło  się  do rozwijania talentów i pasji oraz ułatwiło uczniom z całej Polski kształcenia na najwyższym poziomie.

Ważne informacje

  • Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych (w roku szkolnym 2020/2021) oraz ponadpodstawowych;
  • Wysokość wsparcia stypendialnego to 5 000 złotych w rok szkolnym 2021/2022, wypłacane po 500 złotych przez okres 10 miesięcy;
  • Spośród wszystkich kandydatów Fundacja wybierze dwudziestu Stypendystów;
  • Wnioski online można składać do 16 sierpnia 2021 roku;
  • Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone w dniu 23 września 2021 r. na stronie internetowej Fundacji;
  • Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić on-line Formularz zgłoszeniowy;
  • Szczegóły w Regulaminie Programu Stypendialnego.

Koordynator projektu: Wioletta Obuchowska tel. 22 534 17 26.

Do wzięcia udziału w programie zachęcamy wszystkich, którzy wierzą w swoje możliwości i którzy potwierdzą nam to swoimi wyjątkowymi osiągnięciami w działalności szkolnej lub pozaszkolnej.

Zapraszamy do udziału!

zał. nr 1 – Opinia opiekuna talentu